Landelijke hulplijn seksueel geweld

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen terecht bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en www.hulplijnseksueelmisbruik.nl. De hulplijn is er voor de slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en het heden. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt.

Het idee voor één landelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik komt voort uit het werk van de commissie Deetman en de commissie Samson. Deze commissies onderzoeken respectievelijk seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk en seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst.
Deetman en Samson hebben geconstateerd dat slachtoffers van seksueel misbruik niet altijd de juiste weg weten te vinden naar hulp of advies. De start van de hulplijn - 1 oktober - valt samen met de datum waarop het meldpunt van de commissie Samson sluit. Het eindrapport van de commissie Samson verschijnt op 8 oktober.

De hulplijn kan slachtoffers van seksueel misbruik niet alleen in contact brengen met de samenwerkende organisaties (Slachtofferhulp Nederland, de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, de Steunpunten Huiselijk Geweld, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg), maar ook met bijvoorbeeld de politie wanneer zij een zedenmisdrijf willen melden of aangifte willen doen.

Meer weten: www.hulplijnseksueelmisbruik.nl

Inschrijving Lotgenotendag

Inschrijving lotgenotendag

Aanhef

Ongeldige invoer

Voornaam
vul aub uw naam in

Tussenvoegsel
Ongeldige invoer

Achternaam*
Ongeldige invoer

Adres
Ongeldige invoer

Postcode
Ongeldige invoer

Woonplaats
Ongeldige invoer

E-mailadres*
vul aub uw e-mailadres in

Telefoon (vast)
vul aub uw telefoonnummer in

Telefoon (mobiel)
Ongeldige invoer

Lotgenotendag 30 september 2017*
Ongeldige invoer

Ben je al eerder op een lotgenotendag geweest?*
Ongeldige invoer

aantal personen
Ongeldige invoer

Vraag of opmerking
Ongeldige invoer

dieetwensen/allergieën
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer