bed bugs 250x250

 De commissie Geweld Jeugdzorg vraagt via hun meldpunt om een lijst in te vullen. 

 Een lotgenoot heeft dit gedaan en de lijst geanonimiseerd beschikbaar gesteld voor publicatie.

Het geweld waar kinderen in de jeugdzorg mee te maken hebben gehad, voelt voor hoogleraar pedagogiek Micha de Winter als een dolksteek. Zijn commissie doet onderzoek naar het geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden.

Lees hier het hele artikel in het AD.

Vanaf dinsdag 8 november is het meldpunt geopend via telefoonnr 0883717500.

Onlangs zijn de openingstijden van het telefonisch meldpunt aangepast. Ze zijn nu bereikbaar van maandag tot en met donderdag. tussen 09.30 en 12.30 uur. 

Mensen die graag telefonisch melding willen doen maar niet kunnen bellen binnen deze openingstijden, kunnen een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact op om te kijken of er een belafspraak op een ander tijdstip mogelijk is. 

Beste mensen,

Op 14 juli 2016 heb ik telefonisch contact gehad met de directeur van het Schadefonds, mevrouw de Groot.

Ik heb met haar drie onderwerpen besproken:

1. 145 afwijzingen op een totaal van 616
2. De soms slechte communicatie en argumentatie vanuit het Schadefonds
3. Verslagen van de hoorzitting zijn blijkbaar niet beschikbaar voor de aanvrager.

Sanne werd jarenlang misbruikt en mishandeld, door familie, in tehuizen en door een loverboy. Niemand greep in. Haar tip: ‘Kijk ook eens naar dat meisje dat altijd lacht’. 

Lees hier het artikel op Linda Nieuws.

Jongeren Task Force op facebook:

https://www.facebook.com/jongerentaskforce/

Met deze uitspraak kiest Mischa de Winter op een heldere manier voor de ernst van het psychische en lichamelijke geweld in jeugdinstellingen, dit in tegenstelling tot Deetman in 2012 bij het onderzoek naar geweld in rk instellingen.
De maatschappelijke erkenning van de geschiedenis en van de levenslange gevolgen is van groot belang. Wij spreken de wens uit dat ook dwangarbeid en gedwongen afstand binnen de definitie van geweld beschreven worden als die vanuit verkeerde belangen werd opgelegd.

ONAFHANKELIJK MELDPUNT EN GOEDE BEGELEIDING

Voor mannen en vrouwen met een geschiedenis van geweld is een onafhankelijk meldpunt met goede begeleiding van groot belang vanaf de start van het vervolgonderzoek. Het ontbreken daarvan na het tweede Deetman onderzoek heeft veel schade gedaan aan slachtoffers van geweld in de rk instellingen. Slechts weinigen hebben na het rapport Deetman 2 over geweld in rk instellingen een acceptabele vorm van erkenning gevonden.

Namens het VPKK,

Annemie Knibbe
voor contact: http://www.vpkk.nl/vpkk-contact/contact-data-website.html

In Augustus van dit jaar werd ik gebeld door SHN met de vraag of ik mee wilde werken aan de campagne “verbreek de stilte”.

Wat vooraf ging…….

Het was ergens vorig jaar dat ik besloot de telefoon te pakken en SKIP te bellen. Ik wist het allemaal even niet meer. Ik wilde iets gaan ondernemen. Ik wilde een melding gaan doen bij het Schadefonds. Ik wist niet wat, hoe of waar te beginnen.

Wat een warm bad! Ik heb een heel fijn en bijzonder gesprek gehad. Ik weet nog goed dat ik, door dat gesprek, stappen heb gezet om dichter bij mijn gevoel te komen. Organiseren en regelen zit in mij, ik ben er goed in en krijg voor elkaar wat ik gedaan wil hebben. Dus vroeg ik de dame, wat moet ik doen? Welke informatie moet ik verzamelen om mijn melding te gaan doen. Zij zei mij meerdere malen, stop eens even! Dit gaat over jou! Je pakt het op als een klus die even gedaan moet worden maar dit gaat over JOU! Er vloeiden heel wat tranen! Wat moet ik nog vaak aan haar woorden denken. Dit gaat over mij!

PvdA, VVD en PVV stemmen tegen en motie voor verbreding van het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

ninekooimantweet

Verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is zowel haalbaar als zinvol. Dat concludeert de commissie de Winter in het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de resultaten van het vooronderzoek vandaag in ontvangst genomen. Beide bewindspersonen zijn tevreden met deze conclusie, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers. Zij spraken hun waardering uit voor de inzet van de commissie en het vele werk dat door hen is verricht. Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek stelt het kabinet daarom een onderzoek in naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Lees hier het hele artikel en de rapportage!

Symposium “Wat wél werkt!”

Het spanningsveld tussen eigen regie en professionele hulpverlening.

Georganiseerd door hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl
Ivonne Meeuwsen en Agnes van der Graaf

 

Zaterdag 12 november jl. mocht ik, namens SKIP, naar bovenstaand symposium. Ik was heel blij met de mogelijkheid om met mijn gipsen voet mee te kunnen rijden. Anders had ik deze mooie dag moeten missen.
Bij binnenkomst was er een warm ontvangst door Ivonne. Van Agnes kreeg elke deelnemer een programmaboekje en een badge. Een badge vind ik dit zelf erg fijn als ik mij als eenling in een groep met voornamelijk onbekende begeef.
Net voor aanvang van het programma een leuke spontane ontmoeting met Linda van SKIP. Dat maakt het alleen komen toch wat aangenamer.

Stijn verbruggen op twitter: In Trouw: Onderzoek geweld in jeugdzorg moet breder. 'Als je nu onderscheid maakt, kun je straks weer een nieuwe commissie instellen'

 trouw onderzoekjeugdzorgmoetbreder

“Ik voelde mij een object, een waardeloos prul waarop geslagen mocht worden, die beledigd mocht worden, die vernederd mocht worden.”

Lees hier het hele artikel van Brandpunt.

Deze film is tot stand gekomen met dank aan: Filmgroep het Accent Gorssel/Lochem

 

roosvandantzig

Stichting SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn. Het bestuur SKIP is samengesteld uit lotgenoten plus ervaren maatschappelijk betrokken bestuursleden.

Deze film is tot stand gekomen met dank aan: Filmgroep het Accent Gorssel/Lochem

Het onderzoek van de commissie geweld jeugzorg loopt via een meldpunt, je kunt hier meer informatie vinden.

De vragenlijst is behoorlijk uitgebreid en waarschijnlijk duurt het invullen minimaal 60 minuten. Je kunt heen- en weer springen tussen de verschillende pagina’s, maar je kunt de vragenlijst niet tussendoor opslaan en afsluiten. Er wordt wel gewerkt aan deze mogelijkheid. 

Naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan aanraken, zoenen, vingeren, aftrekken en geslachtsgemeenschap. Deze cijfers betekenen dat zich in vrijwel iedere sociale kring tenminste 1 slachtoffer van seksueel geweld bevindt. Alleen weten wij vaak niet wie dit is. Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen vaak; uit schaamte, uit schuldgevoel of door het taboe dat er op rust.

Oproep publiekelijke steun slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland start daarom vandaag een nieuwe social mediacampagne gericht op juist de naasten van slachtoffers van seksueel geweld. Via Facebook en Twitter worden zij opgeroepen slachtoffers van seksueel geweld publiekelijk te steunen zodat zij de stilte durven te verbreken.

Erover praten helpt

Slachtoffers die hun verhaal hebben verteld, geven aan dat dit enorm oplucht. Dit is ook te zien in het filmpje van Sandor, slachtoffer van seksueel misbruik: "Toen ik ging praten, kwam er een soort bevrijding over mij heen. Hoe moeilijk het ook was." Ook Harry Crielaars, voorzitter Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland geeft aan hoe belangrijk dit is. "Op onze website verbreekdestilte.nl geven wij als eerste stap aan: 'Praat erover met iemand in je omgeving. Dit kan een vriend of vriendin zijn, maar bijvoorbeeld ook je huisarts.' Het maakt daarbij niet uit of het misbruik recent heeft plaatsgevonden of al langer geleden. Het is vaak de eerste stap naar erkenning en herstel."

Landelijke Hulplijn

Slachtoffers, naasten en andere betrokkenen van seksueel misbruik kunnen sinds 2012 terecht bij de Landelijke Hulplijn via 0900 9999 001. Deze Hulplijn richt zich ook op slachtoffers van lichamelijk en psychisch geweld. Speciaal getrainde medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bieden een luisterend oor, geven praktische tips en juridisch advies. Samen met het slachtoffer gaat de medewerker op zoek naar passende hulp. Indien nodig verwijst de medewerker gericht door naar specialistische hulpverlening en lotgenotengroepen. Ook naasten kunnen terecht bij de Hulplijn. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik in de omgeving of als men iemand kent die slachtoffer is (geweest). De Hulplijn heeft ook een website met veel informatie en de mogelijkheid om via mail contact op te nemen: www.verbreekdestilte.nl. Op deze site staat ook informatie over de financiële regelingen bij misbruik in de jeugdzorg (commissie Samson) en rooms-katholieke kerk (commissie Deetman) en over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (commissie de Winter).                   

Bron cijfers: http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/seksuele-grensoverschrijding/de-feiten-beeld-over-seksuele

 

Antwoord ministerie op brief van SKIP.

Van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft SKIP een antwoord ontvangen op de brief van 18 september 2015.

Het bestuur beraad zich op een reactie.

Lees hier het antwoord.

 

Het Kabinetsbesluit om het onderzoek van de Commissie De Winter uit te breiden met de met rechterlijke machtiging geplaatsten in de jeugd GGZ,  de alleenstaande onder voogdij staande minderjarige vreemdelingen, en de in doven- en blindeninternaten opgenomen minderjarigen, is positief te waarderen.

Op de site van de Commissie Geweld Jeugdzorg staat dat het onderzoek wat gehouden gaat worden over geweld binnen de jeugdzorg zeer waarschijnlijk breder getrokken wordt naar doven en blinden instellingen.

https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/actueel/nieuws/verbreding-van-het-onderzoek-aanstaande.aspx

Hier zijn wij erg blij mee. Wij hopen op dezelfde (h)erkenning die jeugdzorg gaat krijgen, in de vorige eeuw was er immers geen keuze om naar een instelling voor doven of visueel gehandicapten te gaan. Leerplicht gold voor elk kind en de middelen waren er nog niet om regulier onderwijs te volgen.

Maar met deze stap in de goede richting zijn we er nog niet. Wij geloven pas dat het onderzoek er echt komt wanneer we de taakomschrijving van de commissie zien. Tevens vinden we het belangrijk dat het taboe op (seksueel) geweld verbroken wordt. De informatie voorziening, bijvoorbeeld waar hulp te vinden is, moet voor iedereen, dus ook voor visueel gehandicapten, bereikbaar en toegankelijk zijn.

https://www.facebook.com/ongezieneblinde/

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) scherpt de afspraken rond het signaleren van kindermishandeling aan. Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten die met kinderen werken, moeten voortaan stichting Veilig Thuis een seintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling.

Lees hier het hele artikel op AD.NL

Artsen tegen meldplicht kindermishandeling

Artsen zien het niet zitten om stichting Veilig Thuis verplicht te melden wanneer ze hulp gaan regelen bij mogelijke kindermishandelingen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) had dat plan dinsdag aangekondigd.

Lees hier het hele artikel op PAROOL.NL

Muziek & Lyrics: Rosemary Lengton okt 2016

Met het oog op de week tegen kindermishandeling (14 t/m 20 november 2016) wil ik graag mijn lied "Doorbreek het Zwijgen" met videoclip geheel belangeloos opdragen aan alle stichtingen en verenigingen die zich bezig houden tegen kindermishandelingen, voor belangstellenden en natuurlijk helemaal ook voor de slachtoffers zelf

Roos Haase ontvangt op 29 september de Van Dantzig-penning 2016 vanwege haar uitzonderlijke verdiensten in de aanpak van kindermishandeling en kinderverwaarlozing.

rooshaase

De penning wordt overhandigd tijdens het derde LOCK-congres Samenwerken aan veiligheid in Leusden. Roos Haase zet zich al meer dan dertig jaar onbezoldigd met tomeloze inzet in voor de veiligheid van kinderen.

Dries van Dantzig penning 300x277

Binnen twee maanden zoeken driehonderd mensen hulp.

Lees hier het hele artikel op AD.nl

Subcategorieën