Het onderzoek van de commissie geweld jeugzorg loopt via een meldpunt, je kunt hier meer informatie vinden.

De vragenlijst is behoorlijk uitgebreid en waarschijnlijk duurt het invullen minimaal 60 minuten. Je kunt heen- en weer springen tussen de verschillende pagina’s, maar je kunt de vragenlijst niet tussendoor opslaan en afsluiten. Er wordt wel gewerkt aan deze mogelijkheid. 

Het Kabinetsbesluit om het onderzoek van de Commissie De Winter uit te breiden met de met rechterlijke machtiging geplaatsten in de jeugd GGZ,  de alleenstaande onder voogdij staande minderjarige vreemdelingen, en de in doven- en blindeninternaten opgenomen minderjarigen, is positief te waarderen.

Op de site van de Commissie Geweld Jeugdzorg staat dat het onderzoek wat gehouden gaat worden over geweld binnen de jeugdzorg zeer waarschijnlijk breder getrokken wordt naar doven en blinden instellingen.

https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/actueel/nieuws/verbreding-van-het-onderzoek-aanstaande.aspx

Hier zijn wij erg blij mee. Wij hopen op dezelfde (h)erkenning die jeugdzorg gaat krijgen, in de vorige eeuw was er immers geen keuze om naar een instelling voor doven of visueel gehandicapten te gaan. Leerplicht gold voor elk kind en de middelen waren er nog niet om regulier onderwijs te volgen.

Maar met deze stap in de goede richting zijn we er nog niet. Wij geloven pas dat het onderzoek er echt komt wanneer we de taakomschrijving van de commissie zien. Tevens vinden we het belangrijk dat het taboe op (seksueel) geweld verbroken wordt. De informatie voorziening, bijvoorbeeld waar hulp te vinden is, moet voor iedereen, dus ook voor visueel gehandicapten, bereikbaar en toegankelijk zijn.

https://www.facebook.com/ongezieneblinde/

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) scherpt de afspraken rond het signaleren van kindermishandeling aan. Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten die met kinderen werken, moeten voortaan stichting Veilig Thuis een seintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling.

Lees hier het hele artikel op AD.NL

Artsen tegen meldplicht kindermishandeling

Artsen zien het niet zitten om stichting Veilig Thuis verplicht te melden wanneer ze hulp gaan regelen bij mogelijke kindermishandelingen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) had dat plan dinsdag aangekondigd.

Lees hier het hele artikel op PAROOL.NL

Muziek & Lyrics: Rosemary Lengton okt 2016

Met het oog op de week tegen kindermishandeling (14 t/m 20 november 2016) wil ik graag mijn lied "Doorbreek het Zwijgen" met videoclip geheel belangeloos opdragen aan alle stichtingen en verenigingen die zich bezig houden tegen kindermishandelingen, voor belangstellenden en natuurlijk helemaal ook voor de slachtoffers zelf

Roos Haase ontvangt op 29 september de Van Dantzig-penning 2016 vanwege haar uitzonderlijke verdiensten in de aanpak van kindermishandeling en kinderverwaarlozing.

rooshaase

De penning wordt overhandigd tijdens het derde LOCK-congres Samenwerken aan veiligheid in Leusden. Roos Haase zet zich al meer dan dertig jaar onbezoldigd met tomeloze inzet in voor de veiligheid van kinderen.

Dries van Dantzig penning 300x277

Binnen twee maanden zoeken driehonderd mensen hulp.

Lees hier het hele artikel op AD.nl

Vanaf dinsdag 8 november is het meldpunt geopend via telefoonnr 0883717500.

Onlangs zijn de openingstijden van het telefonisch meldpunt aangepast. Ze zijn nu bereikbaar van maandag tot en met donderdag. tussen 09.30 en 12.30 uur. 

Mensen die graag telefonisch melding willen doen maar niet kunnen bellen binnen deze openingstijden, kunnen een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact op om te kijken of er een belafspraak op een ander tijdstip mogelijk is. 

Beste mensen,

Op 14 juli 2016 heb ik telefonisch contact gehad met de directeur van het Schadefonds, mevrouw de Groot.

Ik heb met haar drie onderwerpen besproken:

1. 145 afwijzingen op een totaal van 616
2. De soms slechte communicatie en argumentatie vanuit het Schadefonds
3. Verslagen van de hoorzitting zijn blijkbaar niet beschikbaar voor de aanvrager.

De schadevergoedingsregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg wordt verlengd. Na jaren zwijgen hebben slachtoffers soms zo veel moeite met de aanvraag, dat meer tijd nodig is. De regeling, die dit jaar zou eindigen, loopt nu door tot eind februari 2017. Slachtoffers krijgen maximaal 100 duizend euro vergoeding.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/misbruikslachtoffers-krijgen-meer-tijd-voor-indienen-claim~a4177640/

Voorzitter Barth van Eeten van slachtoffervereniging Skip stelt dat de overheid beter had kunnen kiezen voor een regeling met een open einde. 'Wij horen elke dag weer van mensen die jaren na dato zeggen: en nú ga ik het delen met mijn partner. Dit kun je niet afdwingen met een deadline. Seksueel misbruik mag niet verjaren.'

Lees hier de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie.

Jongeren Task Force op facebook:

https://www.facebook.com/jongerentaskforce/

Met deze uitspraak kiest Mischa de Winter op een heldere manier voor de ernst van het psychische en lichamelijke geweld in jeugdinstellingen, dit in tegenstelling tot Deetman in 2012 bij het onderzoek naar geweld in rk instellingen.
De maatschappelijke erkenning van de geschiedenis en van de levenslange gevolgen is van groot belang. Wij spreken de wens uit dat ook dwangarbeid en gedwongen afstand binnen de definitie van geweld beschreven worden als die vanuit verkeerde belangen werd opgelegd.

ONAFHANKELIJK MELDPUNT EN GOEDE BEGELEIDING

Voor mannen en vrouwen met een geschiedenis van geweld is een onafhankelijk meldpunt met goede begeleiding van groot belang vanaf de start van het vervolgonderzoek. Het ontbreken daarvan na het tweede Deetman onderzoek heeft veel schade gedaan aan slachtoffers van geweld in de rk instellingen. Slechts weinigen hebben na het rapport Deetman 2 over geweld in rk instellingen een acceptabele vorm van erkenning gevonden.

Namens het VPKK,

Annemie Knibbe
voor contact: http://www.vpkk.nl/vpkk-contact/contact-data-website.html

Stichting SKIP is een lotgenotenorganisatie die wij- lotgenoten voor slachtoffers van seksueel misbruik in 2012 hebben opgericht.

Als belangenbehartiger helpt de stichting vele slachtoffers- kinderen van toen- die zijn misbruikt in de kindertehuizen en pleeggezinnen.

Ik ben Paul de Ridder, een van de oprichters en bestuurslid…


Mijn misbruik heb ik lang stilgehouden in emotioneel lijden- ik begrijp nu dat er heel veel moed voor nodig is om over die schaamte heen te stappen, ik begrijp ook dat je er zelf aan toe moet zijn om dit eigen misbruik van vroeger te delen met de geliefde mensen om je heen.


De commissie Samson heeft in haar onderzoek van seksueel misbruik binnen de jeugdzorg heel veel leed van slachtoffers blootgelegd in 2012.
Dit onderzoek heeft mij in 2012 de ogen doen openen en voelde mij dan ook gesteund door talloze lotgenoten, wij slachtoffers zijn inmiddels erkend door de Nederlandse Overheid en kunnen een schadeclaim indienen bij het schadefonds voor de sociaal en economische schade.


Ik begrijp dat hier lef voor nodig is maar SKIP kan u hierbij de helpende hand bieden, kijk eens op onze website voor informatie. Veel van onze vrijwilligers kunnen en willen u bijstaan om de stap tot genoegdoening te nemen….

Je kunt bij SKIP terecht voor ondersteuning, vragen en onderling contact met medelotgenoten bij de contactdagen die wij organiseren.

U staat er echt niet alleen voor…. SKIP omarmt slachtoffers en kan u verder helpen.

Bekijk hier de film! 

Deze film is tot stand gekomen met dank aan:

Filmgroep het Accent

             Gorssel/Lochem

PvdA, VVD en PVV stemmen tegen en motie voor verbreding van het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

ninekooimantweet

Verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is zowel haalbaar als zinvol. Dat concludeert de commissie de Winter in het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de resultaten van het vooronderzoek vandaag in ontvangst genomen. Beide bewindspersonen zijn tevreden met deze conclusie, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers. Zij spraken hun waardering uit voor de inzet van de commissie en het vele werk dat door hen is verricht. Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek stelt het kabinet daarom een onderzoek in naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Lees hier het hele artikel en de rapportage!

Ben je zelf onlangs slachtoffer geworden van seksueel misbruik? Of van fysiek en psychisch geweld?

Ondervind je nog steeds de gevolgen hiervan?

Of vermoed je dat iemand in je directe omgeving slachtoffer is?

Doe er dan wat mee!

 hulplijn

Stijn verbruggen op twitter: In Trouw: Onderzoek geweld in jeugdzorg moet breder. 'Als je nu onderscheid maakt, kun je straks weer een nieuwe commissie instellen'

 trouw onderzoekjeugdzorgmoetbreder

“Ik voelde mij een object, een waardeloos prul waarop geslagen mocht worden, die beledigd mocht worden, die vernederd mocht worden.”

Lees hier het hele artikel van Brandpunt.

Stichting SKIP stuurt brief aan Staatssecretaris van Rijn

ondermeer zegt Stichting SKIP het volgende:

 

roosvandantzig

Stichting SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn. Het bestuur SKIP is samengesteld uit lotgenoten plus ervaren maatschappelijk betrokken bestuursleden.

Deze film is tot stand gekomen met dank aan: Filmgroep het Accent Gorssel/Lochem

door Marco van Nek

Jarenlang wist Brechtje* (36) het seksueel misbruik tussen haar 7e en 9e door een begeleidster bij Instituut voor blinden en slechtzienden Theofaante verdringen.

Het onvermijdelijke gebeurde op haar 22e: de herinneringen kwamen terug.

Ze wil excuus en erkenning van wat haar is overkomen van Visio, de koepelorganisatie waar het blindeninstituut in Grave nu onder valt.

theofaan

"Ik werd als kind onhandelbaar en mijn schoolprestaties gingen bij Theofaanhard achteruit. Pas veel later is me duidelijk geworden hoe dat kwam. Ik heb vervolgens een deel van de basisschool en mijn middelbare school in het reguliere onderwijs gedaan. Dat ging goed. Daarna ben ik in het op visueel beperkten gericht speciaal onderwijs gaan studeren en op kamers gaan wonen. In die tijd kwamen mijn herinneringen boven. Ik was voor het eerst sinds Theofaanterug in een situatie met begeleiding. Maar ik voelde me daar niet vrij om de herinneringen over mijn verleden te uiten."

Naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan aanraken, zoenen, vingeren, aftrekken en geslachtsgemeenschap. Deze cijfers betekenen dat zich in vrijwel iedere sociale kring tenminste 1 slachtoffer van seksueel geweld bevindt. Alleen weten wij vaak niet wie dit is. Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen vaak; uit schaamte, uit schuldgevoel of door het taboe dat er op rust.

Oproep publiekelijke steun slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland start daarom vandaag een nieuwe social mediacampagne gericht op juist de naasten van slachtoffers van seksueel geweld. Via Facebook en Twitter worden zij opgeroepen slachtoffers van seksueel geweld publiekelijk te steunen zodat zij de stilte durven te verbreken.

Erover praten helpt

Slachtoffers die hun verhaal hebben verteld, geven aan dat dit enorm oplucht. Dit is ook te zien in het filmpje van Sandor, slachtoffer van seksueel misbruik: "Toen ik ging praten, kwam er een soort bevrijding over mij heen. Hoe moeilijk het ook was." Ook Harry Crielaars, voorzitter Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland geeft aan hoe belangrijk dit is. "Op onze website verbreekdestilte.nl geven wij als eerste stap aan: 'Praat erover met iemand in je omgeving. Dit kan een vriend of vriendin zijn, maar bijvoorbeeld ook je huisarts.' Het maakt daarbij niet uit of het misbruik recent heeft plaatsgevonden of al langer geleden. Het is vaak de eerste stap naar erkenning en herstel."

Landelijke Hulplijn

Slachtoffers, naasten en andere betrokkenen van seksueel misbruik kunnen sinds 2012 terecht bij de Landelijke Hulplijn via 0900 9999 001. Deze Hulplijn richt zich ook op slachtoffers van lichamelijk en psychisch geweld. Speciaal getrainde medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bieden een luisterend oor, geven praktische tips en juridisch advies. Samen met het slachtoffer gaat de medewerker op zoek naar passende hulp. Indien nodig verwijst de medewerker gericht door naar specialistische hulpverlening en lotgenotengroepen. Ook naasten kunnen terecht bij de Hulplijn. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik in de omgeving of als men iemand kent die slachtoffer is (geweest). De Hulplijn heeft ook een website met veel informatie en de mogelijkheid om via mail contact op te nemen: www.verbreekdestilte.nl. Op deze site staat ook informatie over de financiële regelingen bij misbruik in de jeugdzorg (commissie Samson) en rooms-katholieke kerk (commissie Deetman) en over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (commissie de Winter).                   

Bron cijfers: http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/seksuele-grensoverschrijding/de-feiten-beeld-over-seksuele

 

Antwoord ministerie op brief van SKIP.

Van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft SKIP een antwoord ontvangen op de brief van 18 september 2015.

Het bestuur beraad zich op een reactie.

Lees hier het antwoord.

 

nrc handelsblad

 

 

Slachtoffers van seksueel misbruik melden zich mondjesmaat bij de overheid met een schadeclaim. Ze durven niet, of willen niet. En de uitkeringen zijn ook nogal laag.

Door onze redacteur Andreas Kouwenhoven

„Vreselijke zaken”, zegt Monique de Groot. „Het zijn stuk voor stuk vreselijke zaken die ons worden voorgelegd.” Ze heeft het over het misbruik van kinderen in tehuizen. Monique de Groot is de nieuwe directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, de overheidsorganisatie die geld uitkeert aan geweldsslachtoffers.

Subcategorieën