Video presentatie commissie Samson

Samenvatting Het onderzoek Cie Samson

27 NOV 2012 SKIP bedankt cie SAMSON

Congres Commissie-Samson
"Omringd door zorg, toch niet veilig"

In het besef dat seksueel misbruik een ingrijpende gebeurtenis voor het slachtoffer en voor zijn of haar (directe) omgeving is, heeft de toenmalige minister van Jeugd en Gezin, mr. André Rouvoet, op 16 juli 2010 mede namens zijn collega van Justitie, de commissie Samson ingesteld.

Op maandag 8 oktober presenteerde de commissie-Samson haar rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig'. Drie dagen erna - op donderdag 11 oktober 2012 - organiseerde de commissie, in samenwerking met Kerckebosch Uitgeverij - Studiecentrum, een congres rondom de thema's en aanbevelingen van het eindrapport.
Gedurende deze dag werd aandacht besteed worden aan seksueel misbruik van kinderen die op gezag van de overheid uithuis geplaatst zijn maar bovenal staat de vraag centraal:
hoe nu verder?

Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers seksueel geweld in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

De regeling is verlengd tot 1 maart 2017! Lees hier de brief van VenJ

Er zijn twee regelingen voor tegemoetkoming in de geleden schade. Deze zijn bedoeld voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen in de periode van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012, die ten tijde van het misbruik minderjarig waren.

A.

De Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik is voor slachtoffers die niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden schade. De beschuldigde persoon en de instelling of pleegzorgorganisatie blijven bij deze regeling geheel buiten beeld. Het Schadefonds kijkt alleen naar het slachtofferschap. De uitkering wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van het misbruik en is een tegemoetkoming in de schade van het slachtoffer

B.

Bij het Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik stelt het slachtoffer de instelling of de pleegzorgorganisatie onder wiens verantwoordelijkheid het misbruik heeft plaatsgevonden, aansprakelijk. Een vertegenwoordiger van de instelling of pleegzorgorganisatie en eventueel ook de beschuldigde zelf hebben ook een rol in deze regeling. Ook zij kunnen hun verhaal vertellen tijdens een hoorzitting. Bepaalde nabestaanden van het slachtoffer kunnen ook een beroep doen op het Statuut.

Het slachtoffer kan zelf kiezen welke regeling hij wil aanspreken. Verschillen tussen de twee regelingen zitten vooral in de bewijslast, de rol van de beschuldigde en de hoogte van de bedragen.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van het schadefonds:

schadefonds.nl/professionals/tijdelijke-regelingen/financiele-tegemoetkoming-voor-slachtoffers-seksueel-misbruik/

Bij hulpvragen:

Hulplijn Seksueel Misbruik

hulplijnseksueelmisbruik.nl/Misbruik-in-het-verleden/Financiele-regelingen/https://www.hulplijnseksueelmisbruik.nl/Misbruik-in-het-verleden/Financiele-regelingen/

Secretariaat SKIP:
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorlichtingsmateriaal en formulieren:


Bijlage 1. Het Statuut Aanvraagformulier Statuut

Bijlage 2. De Tijdelijke regeling Aanvraagformulier tijdelijke regeling

Bijlage 3. Het informatieblad van de Rijksoverheid

Bijlage 4. De Folder van Slachtofferhulp Nederland

Bijlage 5. De folder van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bijlage 6. Het Reglement Archief Samson

De schadevergoedingsregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg wordt verlengd. Na jaren zwijgen hebben slachtoffers soms zo veel moeite met de aanvraag, dat meer tijd nodig is. De regeling, die dit jaar zou eindigen, loopt nu door tot eind februari 2017. Slachtoffers krijgen maximaal 100 duizend euro vergoeding.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/misbruikslachtoffers-krijgen-meer-tijd-voor-indienen-claim~a4177640/

Voorzitter Barth van Eeten van slachtoffervereniging Skip stelt dat de overheid beter had kunnen kiezen voor een regeling met een open einde. 'Wij horen elke dag weer van mensen die jaren na dato zeggen: en nú ga ik het delen met mijn partner. Dit kun je niet afdwingen met een deadline. Seksueel misbruik mag niet verjaren.'

Lees hier de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie.

Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (hierna te noemen SKIP) is een organisatie voor lotgenoten die in hun jeugd, onder verantwoordelijkheid van de overheid, in een rijksinstelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel zijn misbruikt.

Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor herkenning en erkenning. Om dit doel te bereiken organiseren wij verschillende activiteiten voor lotgenoten en waar mogelijk bieden wij aanvullend hulp, of gaan samen op zoek naar mogelijkheden voor passende hulp.

Jaarverslag

toelichting verslag 2016

Heeft u (of iemand die u kent) in de periode vóór 1945 psychisch, fysiek en/of seksueel geweld meegemaakt in een pleeggezin of jeugdzorginstelling? 

Dan zou lotgenoot mevrouw Biemans (1935) graag met u in contact willen komen. U kunt contact met haar opnemen via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.