Vanaf 1 oktober 2012 kunnen slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen terecht bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik, via 0900-9999 001 en www.hulplijnseksueelmisbruik.nl. De hulplijn is er voor de slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en het heden. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt.

Het idee voor één landelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik komt voort uit het werk van de commissie Deetman en de commissie Samson. Deze commissies onderzoeken respectievelijk seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk en seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst.
Deetman en Samson hebben geconstateerd dat slachtoffers van seksueel misbruik niet altijd de juiste weg weten te vinden naar hulp of advies. De start van de hulplijn - 1 oktober - valt samen met de datum waarop het meldpunt van de commissie Samson sluit. Het eindrapport van de commissie Samson verschijnt op 8 oktober.

De hulplijn kan slachtoffers van seksueel misbruik niet alleen in contact brengen met de samenwerkende organisaties (Slachtofferhulp Nederland, de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, de Steunpunten Huiselijk Geweld, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg), maar ook met bijvoorbeeld de politie wanneer zij een zedenmisdrijf willen melden of aangifte willen doen.

Meer weten: www.hulplijnseksueelmisbruik.nl

Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers seksueel geweld in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

De regeling is verlengd tot 1 maart 2017! Lees hier de brief van VenJ

Er zijn twee regelingen voor tegemoetkoming in de geleden schade. Deze zijn bedoeld voor slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen in de periode van 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012, die ten tijde van het misbruik minderjarig waren.

A.

De Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik is voor slachtoffers die niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden schade. De beschuldigde persoon en de instelling of pleegzorgorganisatie blijven bij deze regeling geheel buiten beeld. Het Schadefonds kijkt alleen naar het slachtofferschap. De uitkering wordt bepaald aan de hand van de aard en ernst van het misbruik en is een tegemoetkoming in de schade van het slachtoffer

B.

Bij het Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik stelt het slachtoffer de instelling of de pleegzorgorganisatie onder wiens verantwoordelijkheid het misbruik heeft plaatsgevonden, aansprakelijk. Een vertegenwoordiger van de instelling of pleegzorgorganisatie en eventueel ook de beschuldigde zelf hebben ook een rol in deze regeling. Ook zij kunnen hun verhaal vertellen tijdens een hoorzitting. Bepaalde nabestaanden van het slachtoffer kunnen ook een beroep doen op het Statuut.

Het slachtoffer kan zelf kiezen welke regeling hij wil aanspreken. Verschillen tussen de twee regelingen zitten vooral in de bewijslast, de rol van de beschuldigde en de hoogte van de bedragen.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van het schadefonds:

schadefonds.nl/professionals/tijdelijke-regelingen/financiele-tegemoetkoming-voor-slachtoffers-seksueel-misbruik/

Bij hulpvragen:

Hulplijn Seksueel Misbruik

hulplijnseksueelmisbruik.nl/Misbruik-in-het-verleden/Financiele-regelingen/https://www.hulplijnseksueelmisbruik.nl/Misbruik-in-het-verleden/Financiele-regelingen/

Secretariaat SKIP:
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorlichtingsmateriaal en formulieren:


Bijlage 1. Het Statuut Aanvraagformulier Statuut

Bijlage 2. De Tijdelijke regeling Aanvraagformulier tijdelijke regeling

Bijlage 3. Het informatieblad van de Rijksoverheid

Bijlage 4. De Folder van Slachtofferhulp Nederland

Bijlage 5. De folder van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Bijlage 6. Het Reglement Archief Samson