Video presentatie commissie Samson

Samenvatting Het onderzoek Cie Samson

27 NOV 2012 SKIP bedankt cie SAMSON

Congres Commissie-Samson
"Omringd door zorg, toch niet veilig"

In het besef dat seksueel misbruik een ingrijpende gebeurtenis voor het slachtoffer en voor zijn of haar (directe) omgeving is, heeft de toenmalige minister van Jeugd en Gezin, mr. André Rouvoet, op 16 juli 2010 mede namens zijn collega van Justitie, de commissie Samson ingesteld.

Op maandag 8 oktober presenteerde de commissie-Samson haar rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig'. Drie dagen erna - op donderdag 11 oktober 2012 - organiseerde de commissie, in samenwerking met Kerckebosch Uitgeverij - Studiecentrum, een congres rondom de thema's en aanbevelingen van het eindrapport.
Gedurende deze dag werd aandacht besteed worden aan seksueel misbruik van kinderen die op gezag van de overheid uithuis geplaatst zijn maar bovenal staat de vraag centraal:
hoe nu verder?

Lindenhout heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar mogelijke misstanden en misbruik bij Kinderdorp Neerbosch in de periode 1975-1985. Hiertoe is besloten naar aanleiding van meldingen die binnenkwamen met name na het uitkomen van het rapport van de commissie Samson en met name over deze periode. Lindenhout roept mensen die slachtoffer zijn of misstanden in die periode hebben waargenomen bij Kinderdorp Neerbosch zich te melden.

Leren van Neerbosch - leren van het verleden

Leren van Neerbosch - Conclusies en aanbevelingen

Speech Annet van Zon

Definitief persbericht Lindenhout 21nov13

Reactie SKIP Onderzoeksrapport Lindenhout 26 november 2013

Meldpunt Neerbosch

Jeugdzorg Nederland heeft de aanbevelingen van de commissie Samson ter harte genomen en heeft een onafhankelijke commissie in het leven geroepen, de commissie Rouvoet. Deze commissie gaat onder leiding van André Rouvoet een Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik ontwikkelen en toezien op de implementatie en borging hiervan binnen de jeugdzorg.

Rouvoet: “Er zijn nog steeds mensen die denken dat deze commissie door het ministerie is aangesteld. Het is echter de sector die het initiatief heeft genomen voor deze onafhankelijke commissie. Dat juich ik zeer toe. Want alleen samen met de sector lukt het ons om de veiligheid van kwetsbare kinderen en jongeren beter te waarborgen.”

kwaliteitskader Rouvoet