nieuwsbrief 3; 16 maart 2020; Team Implementatie ‘De Winter’