motie voor onafhankelijk onderzoek naar sadistisch kindermisbruik aangenomen

De motie voor onafhankelijk onderzoek naar sadistisch kindermisbruik aangenomen!!

Mede door jullie steun in deze actie is het op zo korte termijn gelukt om dit voor elkaar te krijgen! In de bijlage de brief die aan kamerleden en aan ministers Dekker en Grapperhaus is gestuurd.

Hier een beschrijving wat er gebeurd is rondom de actie. Op 30 september hadden we een afspraak met de Tweede Kamerleden van Nispen (SP), van den Berge (GL) en Kuiken (PvdA). Naar aanleiding van dit goede gesprek heeft dhr. Van Nispen de brief die we naar dhr. Grapperhaus wilden sturen, persoonlijk, met bundel ervaringsverhalen, naar hem toe gestuurd.  

Op dat moment kregen we ook te horen dat het Algemeen Overleg van 6 oktober was omgezet naar een Schriftelijk Overleg. Om toch in te springen op alles wat we samen hebben gedaan, besloten de Leden van Nispen en van den Berge om tijdens het debat rondom slachtofferrechten (5 oktober j.l.) moties in te dienen. De eerste motie betrof de oproep naar onafhankelijk onderzoek naar sadistisch en ritualistisch kindermisbruik, de tweede naar de werkwijze van de LEBZ. Beide moties zijn die avond door de commissie met meerderheid doorgekomen naar de volgende termijn. Minister Dekker van rechtsbescherming, die bij dit debat aanwezig was wilde beide moties niet direct honoreren. Echter, doordat deze wel met meerderheid werden aangenomen binnen de commissie zelf, zijn ze alsnog richting de Tweede Kamer gegaan op 13 oktober.  

Bij deze vergadering is de motie voor onafhankelijk onderzoek naar sadistisch kindermisbruik aangenomen!! De motie voor onafhankelijk onderzoek naar de LEBZ is aangehouden, wat betekent dat deze later in stemming wordt gebracht in de Tweede Kamer. Toch voelt het voor ons al als een enorme overwinning dat de meerderheid van de Tweede Kamer zich in wil zetten voor dit onderzoek! Dit was niet mogelijk geweest zonder jullie.  

Gisteren is er ook een eerste artikel verschenen in de Telegraaf betreffende dit onderwerp: 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/203828342/onderzoek-naar-ritueel-misbruik?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=email  

Daarnaast is dit onderwerp ook meermaals ter sprake gekomen in het Nederlands Dagblad, onder andere in onderstaand artikel: 

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/997202/kamer-wil-onderzoek-naar-ritueel-misbruik 

Daarnaast is duidelijk geworden uit onderzoek van ARGOS, dat de LEBZ zich heeft ingemengd in de zorgstandaard dissociatieve stoornissen (https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/expertisegroep-politie-zorgstandaard-DIS.html/ ). De manier waarop men dit heeft gedaan roept veel vragen en verontwaardiging op en wordt dus ook meegenomen wanneer men in de Tweede Kamer gaat stemmen over de tweede motie.  

 

Het artikel dat geschreven is met behulp van verhalen en personen uit de bijgeleverde bundel ervaringsverhalen is vandaag verschenen in de Telegraaf. 

De opgestelde brief

Wij zijn erg geschrokken van Uw reactie op de Kamervragen die zijn gesteld door de Kamerleden Kuiken (PvdA) en van Nispen (SP) en van den Berge (GL) en Westerveld (GL) over Ritueel Misbruik en de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) naar aanleiding van de VPRO Argos uitzending Glasscherven en Duistere Rituelen.

 

caleidoscoop_brief_aan_minister_grapperhaus.pdf