debat 'geweld in de jeugdzorg'

In het debat zijn gisteren 11 moties ingediend, zie helemaal onderaan de pagina na de stukken voor de Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2019A03004

Inmiddels is ook het woordelijk verslag van het debat beschikbaar, zie link hieronder:

Plenaire verslagen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

op 17 december is er over de moties gestemd,

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2020P20735