www.blijvendvertellen.nl

De website www.blijvendvertellen.nl en de documentaire ‘Slachtoffers vertellen; geweld in de Nederlandse jeugdhulp sinds 1945’ zijn gelanceerd. Hiermee is invulling gegeven aan de wens van slachtoffers een digitaal monument te hebben met informatie en verhalen over geweld in de jeugdhulp.

Erkenning

Een van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie De Winter (juni 2019) was het bieden van erkenning aan de slachtoffers van geweld in de jeugdzorg en het verbeteren van het hulpaanbod. Uit de verschillende gesprekken die met lotgenoten(organisaties) zijn gevoerd en de gehouden enquête bleek dat dit mede tot uiting zou komen door middel van het maken van een website en documentaire. Ook voor de slachtoffers van de Goede Herder zijn deze middelen een uiting van erkenning. De documentaire en website zijn een onderdeel van een breder pakket aan erkenningsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook een financiële tegemoetkoming en een hulppunt voor het vinden van passende zorg. Zie voor het rapport en het maatregelenpakket Aanpak geweld in de jeugdzorg | Jeugdhulp | Rijksoverheid.nl.

Slachtoffers vertellen
Met de documentaire krijgen slachtoffers een gezicht. Naast de film zijn 14 kortere clips gemaakt waarin slachtoffers vertellen over hun ervaringen en hoe het hun leven heeft getekend.

Op de website, www.blijvendvertellen.nl, zijn informatie en verhalen te vinden over de verschillende periodes, instellingen en typen geweld. Ook dient deze site als doorverwijsplek naar andere (hulp)instanties waar men meer specifieke hulp kan krijgen. Hier is ook de documentaire te vinden. Daarmee is de website een verlengde van de documentaire, en andersom.

De documentaire en verhalen kunnen als zeer indringend worden ervaren. Mocht u na het zien met iemand willen praten dan kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland of een van de lotgenotenorganisaties. (zie voor contactgegevens Slachtofferhulp.nl of blijvendvertellen.nl)