Met deze uitspraak kiest Mischa de Winter op een heldere manier voor de ernst van het psychische en lichamelijke geweld in jeugdinstellingen, dit in tegenstelling tot Deetman in 2012 bij het onderzoek naar geweld in rk instellingen.
De maatschappelijke erkenning van de geschiedenis en van de levenslange gevolgen is van groot belang. Wij spreken de wens uit dat ook dwangarbeid en gedwongen afstand binnen de definitie van geweld beschreven worden als die vanuit verkeerde belangen werd opgelegd.

ONAFHANKELIJK MELDPUNT EN GOEDE BEGELEIDING

Voor mannen en vrouwen met een geschiedenis van geweld is een onafhankelijk meldpunt met goede begeleiding van groot belang vanaf de start van het vervolgonderzoek. Het ontbreken daarvan na het tweede Deetman onderzoek heeft veel schade gedaan aan slachtoffers van geweld in de rk instellingen. Slechts weinigen hebben na het rapport Deetman 2 over geweld in rk instellingen een acceptabele vorm van erkenning gevonden.

Namens het VPKK,

Annemie Knibbe
voor contact: http://www.vpkk.nl/vpkk-contact/contact-data-website.html

Verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is zowel haalbaar als zinvol. Dat concludeert de commissie de Winter in het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben de resultaten van het vooronderzoek vandaag in ontvangst genomen. Beide bewindspersonen zijn tevreden met deze conclusie, omdat daarmee erkenning kan worden geboden aan slachtoffers. Zij spraken hun waardering uit voor de inzet van de commissie en het vele werk dat door hen is verricht. Naar aanleiding van de resultaten van het vooronderzoek stelt het kabinet daarom een onderzoek in naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen.

Lees hier het hele artikel en de rapportage!

Binnen twee maanden zoeken driehonderd mensen hulp.

Lees hier het hele artikel op AD.nl

Stichting SKIP stuurt brief aan Staatssecretaris van Rijn

ondermeer zegt Stichting SKIP het volgende:

“Ik voelde mij een object, een waardeloos prul waarop geslagen mocht worden, die beledigd mocht worden, die vernederd mocht worden.”

Lees hier het hele artikel van Brandpunt.

De schadevergoedingsregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg wordt verlengd. Na jaren zwijgen hebben slachtoffers soms zo veel moeite met de aanvraag, dat meer tijd nodig is. De regeling, die dit jaar zou eindigen, loopt nu door tot eind februari 2017. Slachtoffers krijgen maximaal 100 duizend euro vergoeding.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/misbruikslachtoffers-krijgen-meer-tijd-voor-indienen-claim~a4177640/

Voorzitter Barth van Eeten van slachtoffervereniging Skip stelt dat de overheid beter had kunnen kiezen voor een regeling met een open einde. 'Wij horen elke dag weer van mensen die jaren na dato zeggen: en nú ga ik het delen met mijn partner. Dit kun je niet afdwingen met een deadline. Seksueel misbruik mag niet verjaren.'

Lees hier de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie.

door Marco van Nek

Jarenlang wist Brechtje* (36) het seksueel misbruik tussen haar 7e en 9e door een begeleidster bij Instituut voor blinden en slechtzienden Theofaante verdringen.

Het onvermijdelijke gebeurde op haar 22e: de herinneringen kwamen terug.

Ze wil excuus en erkenning van wat haar is overkomen van Visio, de koepelorganisatie waar het blindeninstituut in Grave nu onder valt.

theofaan

"Ik werd als kind onhandelbaar en mijn schoolprestaties gingen bij Theofaanhard achteruit. Pas veel later is me duidelijk geworden hoe dat kwam. Ik heb vervolgens een deel van de basisschool en mijn middelbare school in het reguliere onderwijs gedaan. Dat ging goed. Daarna ben ik in het op visueel beperkten gericht speciaal onderwijs gaan studeren en op kamers gaan wonen. In die tijd kwamen mijn herinneringen boven. Ik was voor het eerst sinds Theofaanterug in een situatie met begeleiding. Maar ik voelde me daar niet vrij om de herinneringen over mijn verleden te uiten."

Stichting SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn. Het bestuur SKIP is samengesteld uit lotgenoten plus ervaren maatschappelijk betrokken bestuursleden.

Deze film is tot stand gekomen met dank aan: Filmgroep het Accent Gorssel/Lochem

Stichting SKIP is een lotgenotenorganisatie die wij- lotgenoten voor slachtoffers van seksueel misbruik in 2012 hebben opgericht.

Als belangenbehartiger helpt de stichting vele slachtoffers- kinderen van toen- die zijn misbruikt in de kindertehuizen en pleeggezinnen.

Ik ben Paul de Ridder, een van de oprichters en bestuurslid…


Mijn misbruik heb ik lang stilgehouden in emotioneel lijden- ik begrijp nu dat er heel veel moed voor nodig is om over die schaamte heen te stappen, ik begrijp ook dat je er zelf aan toe moet zijn om dit eigen misbruik van vroeger te delen met de geliefde mensen om je heen.


De commissie Samson heeft in haar onderzoek van seksueel misbruik binnen de jeugdzorg heel veel leed van slachtoffers blootgelegd in 2012.
Dit onderzoek heeft mij in 2012 de ogen doen openen en voelde mij dan ook gesteund door talloze lotgenoten, wij slachtoffers zijn inmiddels erkend door de Nederlandse Overheid en kunnen een schadeclaim indienen bij het schadefonds voor de sociaal en economische schade.


Ik begrijp dat hier lef voor nodig is maar SKIP kan u hierbij de helpende hand bieden, kijk eens op onze website voor informatie. Veel van onze vrijwilligers kunnen en willen u bijstaan om de stap tot genoegdoening te nemen….

Je kunt bij SKIP terecht voor ondersteuning, vragen en onderling contact met medelotgenoten bij de contactdagen die wij organiseren.

U staat er echt niet alleen voor…. SKIP omarmt slachtoffers en kan u verder helpen.

Bekijk hier de film! 

Deze film is tot stand gekomen met dank aan:

Filmgroep het Accent

             Gorssel/Lochem

nrc handelsblad

 

 

Slachtoffers van seksueel misbruik melden zich mondjesmaat bij de overheid met een schadeclaim. Ze durven niet, of willen niet. En de uitkeringen zijn ook nogal laag.

Door onze redacteur Andreas Kouwenhoven

„Vreselijke zaken”, zegt Monique de Groot. „Het zijn stuk voor stuk vreselijke zaken die ons worden voorgelegd.” Ze heeft het over het misbruik van kinderen in tehuizen. Monique de Groot is de nieuwe directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, de overheidsorganisatie die geld uitkeert aan geweldsslachtoffers.

Antwoord ministerie op brief van SKIP.

Van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft SKIP een antwoord ontvangen op de brief van 18 september 2015.

Het bestuur beraad zich op een reactie.

Lees hier het antwoord.

 

Ben je zelf onlangs slachtoffer geworden van seksueel misbruik? Of van fysiek en psychisch geweld?

Ondervind je nog steeds de gevolgen hiervan?

Of vermoed je dat iemand in je directe omgeving slachtoffer is?

Doe er dan wat mee!

 hulplijn

nrc handelsblad

Het misbruik was evident, maar kennelijk niet voor het tehuis. Cheyennes ouders knokken al zes jaar voor een vergoeding.

Door onze redacteur Andreas Kouwenhoven

Cheyenne (15) zat vanmiddag huilend op haar kamer. Gisteren ook. En eergisteren ook. Het gaat niet goed, zegt ze. Nog steeds niet goed.

Ze hangt achterover in de bank, gehuld in een grijze joggingbroek die wijd om haar benen valt. MTV staat aan. Het televisiegeluid wordt overstemd door een blaffende hond die rondjes om de bank rent. Cheyenne zit naast haar ouders.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) scherpt de afspraken rond het signaleren van kindermishandeling aan. Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten die met kinderen werken, moeten voortaan stichting Veilig Thuis een seintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling.

Lees hier het hele artikel op AD.NL

Artsen tegen meldplicht kindermishandeling

Artsen zien het niet zitten om stichting Veilig Thuis verplicht te melden wanneer ze hulp gaan regelen bij mogelijke kindermishandelingen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) had dat plan dinsdag aangekondigd.

Lees hier het hele artikel op PAROOL.NL

Subcategorieën