Farmaceutische experimenten op kinderen

Willoze proefkonijnen

Waar de commissie-De Winter de vinger op moet leggen is niet dat het gebeurd is, maar hoe het heeft kunnen gebeuren dat iedereen het zo lang op z’n beloop heeft gelaten. 

 

Lees hier het hele artikel 

Tijdens het onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg melden zich regelmatig mensen met verhalen uit de oorlogsjaren of daarvoor. Hoewel deze groep slachtoffers van geweld buiten de taakopdracht van de commissie valt, zijn deze verhalen niet minder schrijnend dan die van slachtoffers na 1945. Uit respect voor deze oudste groep slachtoffers, maar ook vanwege het historisch belang van de documenten heeft de commissie besloten om een aantal van deze verhalen te bundelen.

Lees hier het artikel op de site van de commissie.

Lees hier de bundel verhalen.

De beschuldigingen van seksuele intimidatie en verkrachting door filmproducent Harvey Weinstein leiden tot een golf aan reacties. Wereldwijd delen vrouwen hun eigen ervaringen met seksueel ongewenst gedrag via de hashtag #metoo. Inmiddels zijn het er alleen al op Facebook ruim 12 miljoen.

Lees hier het hele artikel.

Onze nieuwe naam is vanaf nu een feit! Slachtoffer in Beeld heet Perspectief Herstelbemiddeling.

Naast een nieuw logo is al ons communicatiemateriaal aangepast en is de url van onze website www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

 

Misbruikte oud-Vitessenaar: 'Stel een vertrouwenspersoon bij topclubs verplicht'

WEHL- Alle professionele sportclubs moeten verplicht een onafhankelijke vertrouwenspersoon aanstellen om grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te voorkomen en sporters bij te staan. Daarvoor pleit de nieuwe stichting De Stilte Verbroken, die een onafhankelijk meldpunt voor (seksueel) misbruik binnen de sportwereld opzet.

Lees hier het hele artikel in De Gelderlander

In ‘DWDD’ vertelde oud-omroepster Anneke Bakker dinsdag na 35 jaar hoe ze na afwijzing van een oneerbaar voorstel was weggesaneerd uit haar baan. “Waarom zeg je dat nu pas?”, vroeg Matthijs van Nieuwkerk. Schrijfster Alma Mathijsen, zelf ‘overlever’ van seksueel geweld, maakte duidelijk dat je die vraag dus niet kunt stellen. Het zwijgen hoort bij de intimidatie. Je bent al kwetsbaar, hebt geen hard bewijs en wil niet nog meer houvast verliezen. 

Lees hier het hele artikel.

De commissie Geweld Jeugdzorg heeft een Facebook pagina.

https://www.facebook.com/CommissieGeweldJeugdzorg/

Via Facebook zullen we mensen op de hoogte houden van het laatste nieuws rondom de commissie en ons onderzoek. Op deze manier proberen we meer mensen bekend te maken met ons Meldpunt. Zo hopen we zo veel mogelijk slachtoffers van geweld in de jeugdzorg na 1945 te bereiken om melding bij ons te doen. Uiteraard zullen we ook informatie op onze website blijven plaatsen.

Melding doen kan niet via de Facebookpagina. Mensen kunnen melding doen via ons telefonisch meldpunt (088-3717500, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur), door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de website www.commissiegeweldjeugdzorg.nl.

Dit betreft dus OOK de Jeugd-GGZ, Blinden en Doveninstituten plus de alleenstaande minderjarige asielzoekers.

‘De cultuur bij de sportverenigingen moet veranderen’

Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Sportclubs in Nederland moeten veel actiever worden bij de bestrijding van misbruik, concludeert de commissie die de misstanden onderzocht.

sport

Lees HIER het hele artikel op NRC.NL en HIER het rapport van de commissie de Vries

Wat doet het persoonlijk om eindelijk te horen dat  dat geweld in de jeugdzorg onderzocht wordt? Een  artikel over het grote belang van vroegtijdige erkenning

lees hier de blog!

Zal het Rome ooit lukken om hard op te treden tegen seksueel misbruik? De pauselijke adviescommissie die maatregelen tegen misbruik moet formuleren is er niet meer zo zeker van. Adviseurs mopperen dat het Vaticaan haar adviezen in de wind slaat.

lees hier het artikel op trouw.nl

Slachtoffers ervaren gevolgen geweld dat zij als kind in de jeugdzorg hebben meegemaakt  tot op hoge leeftijd

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg heeft tot nu toe bijna 600 meldingen ontvangen van psychisch, fysiek en/of seksueel geweld in de jeugdzorg. Het grootste deel van meldingen is gedaan door slachtoffers zelf, maar de Commissie heeft ook veel meldingen ontvangen van bijvoorbeeld ouders, kinderen of partners van slachtoffers. Het merendeel van de meldingen heeft betrekking op de jaren ‘60, gevolgd door de jaren ‘70. De meeste meldingen komen uit de residentiële jeugdzorg en uit de pleegzorg.

Het meldpunt is ook veel benaderd door mensen die met geweld te maken hebben gehad in Justitiële Jeugdinrichtingen en de jeugd-GGZ en Kinder- en  Jeugdpsychiatrie; en enige tientallen mensen hebben aangegeven slachtoffer van geweld of misbruik te zijn geweest in een instelling voor kinderen met een visuele handicap.

Bij de andere sectoren blijven aantallen meldingen van slachtoffers opvallend  achter, zoals instellingen voor kinderen met een auditieve handicap en instellingen voor minderjarigen met een licht verstandelijke beperking. Van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) is tot op heden geen enkele melding ontvangen.  De Commissie hoopt  de komende tijd alsnog ervaringsverhalen van ex-bewoners uit deze instellingen te ontvangen.

Ook zijn meldingen ontvangen over de periode voor 1945. De Commissie heeft de oudste melders een stem gegeven door hun verhalen te verzamelen in een bundel interviews. Het gaat om ontroerende en hartverscheurende verhalen;  zelfs tot op hele hoge leeftijd ervaren de slachtoffers van destijds de gevolgen van het geweld dat zij als kind in tehuizen en pleeggezinnen hebben meegemaakt. De bundel wordt eind november gepubliceerd.

Andere opvallende zaken tot nu toe:

  • Veel kinderen hebben op meerdere adressen geweld meegemaakt (bijvoorbeeld in meerdere pleeggezinnen of instellingen, of in een instelling en een pleeggezin).
  • De helft van de melders heeft ook in hun biologische gezin te maken  gehad met geweld en/of verwaarlozing. Meestal was dat  de reden van hun uithuisplaatsing. Bij een kleinere groep  geldt dat zij vanwege een auditieve, visuele of verstandelijke beperking of een psychische aandoening in een instelling zijn geplaatst. Maar ook bijvoorbeeld weeskinderen zijn door de rechter in het verleden in een instelling geplaatst.
  • De meeste kinderen hebben meerdere vormen van geweld meegemaakt. Vaak is er sprake van een combinatie van psychisch en fysiek geweld, al dan niet in combinatie met seksueel misbruik
  • Het geweld in de jeugdzorg duurde lang. Gemiddeld maken kinderen 7,5 jaar lang geweld mee.
  • Meer dan de helft van de slachtoffers heeft het geweld als kind niet gemeld. Die mogelijkheid was er niet, of ze waren te bang om te melden.
  • Het overgrote deel van de melders geeft aan dat ze psychische gevolgen hebben ondervonden van wat ze als kind hebben meegemaakt. Daarnaast ervaart een groot deel van de melders problemen op het gebied van werk of opleiding, problemen in de relationele sfeer (met partner en/of kinderen) en problemen met sociale contacten.  Ook heeft een groot deel  lichamelijke problemen overgehouden als gevolg van het geweld of misbruik. Er is echter ook een deel dat aangeeft geen nadelige gevolgen van het misbruik of geweld te hebben ondervonden

De Commissie doet wetenschappelijk onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945 – heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in een pleeggezin en/of jeugdzorginstelling (waaronder ook jeugd-GGZ-instellingen en justitiële jeugdinrichtingen vallen). Ook mensen die als kind in een internaat voor dove/slechthorende of blinde/slechtziende kinderen zijn geplaatst en daar geweld hebben meegemaakt, vallen binnen het onderzoeksdomein. Dit geldt ook voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) die in een instelling geweld hebben meegemaakt.

Mensen die de Commissie willen bereiken kunnen contact opnemen met het telefonisch meldpunt van de Commissie: 088-371 7500, bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.30-12.30 uur. Ook is de Commissie te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Meer informatie is te vinden op www.Commissiegeweldjeugdzorg.nl

Cebeon heeft een onderzoek uitgevoerd over de Schadefonds-regelingen domein Samson, dit in opdracht van V&J.

Lees hier het hele onderzoek.

Jeugdzorg kampt met betalingsproblemen en zware administratieve lasten, sinds deze zorg in 2015 is overgeheveld naar gemeenten.

lees hier het artikel op nrc.nl

Naar aanleiding van de documentaire ‘Verkracht onder toezicht’ van Zembla is Micha om een reactie gevraagd over de situatie in Nederlandse LVB-instellingen. Hierbij de linkjes naar de uitzending zelf en naar Micha’s reactie hierop:

Zembla:

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zembla-onthult-seksueel-misbruik-onder-verstandelijk-gehandicapten-een-groot-onzichtbaar-probleem-in-nederland

Het artikel van RTL-nieuws:

https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/veel-misbruik-onder-gehandicapten-maar-slachtoffers-pakken-niet-zomaar-de-telefoon

Fragment van Radio 1:

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/430429-seksueel-misbruik-bij-gehandicapteninstellingen 

De commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg, breidt haar onderzoek naar geweld in de jeugdzorg uit naar doven- en blindeninternaten. De commissie onderzoekt wat er is gebeurd, hoe het kon gebeuren, hoe de pupillen het hebben ervaren en de invloed die het geweld of misbruik heeft gehad op hun latere leven.

meer informatie:

Slachtofferhulp

commisiepagina

Misbruikslachtoffer Roos Haase werd als baby van 2 uur oud door haar moeder weggegeven aan een pleeggezin. Daar werd ze tot haar achttiende misbruikt. "Alles van slaan, schoppen, vernederen, tot seksueel misbruik", vertelt ze.

Het kan niet anders dan dat ze dat geweten heeft, maar ze heeft er niets aan gedaan.

Roos Haase

Lees hier het artikel op NOS.nl