De ongeziene blinden, blij en verwachtingsvol.

Op de site van de Commissie Geweld Jeugdzorg staat dat het onderzoek wat gehouden gaat worden over geweld binnen de jeugdzorg zeer waarschijnlijk breder getrokken wordt naar doven en blinden instellingen.

https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/actueel/nieuws/verbreding-van-het-onderzoek-aanstaande.aspx

Hier zijn wij erg blij mee. Wij hopen op dezelfde (h)erkenning die jeugdzorg gaat krijgen, in de vorige eeuw was er immers geen keuze om naar een instelling voor doven of visueel gehandicapten te gaan. Leerplicht gold voor elk kind en de middelen waren er nog niet om regulier onderwijs te volgen.

Maar met deze stap in de goede richting zijn we er nog niet. Wij geloven pas dat het onderzoek er echt komt wanneer we de taakomschrijving van de commissie zien. Tevens vinden we het belangrijk dat het taboe op (seksueel) geweld verbroken wordt. De informatie voorziening, bijvoorbeeld waar hulp te vinden is, moet voor iedereen, dus ook voor visueel gehandicapten, bereikbaar en toegankelijk zijn.

https://www.facebook.com/ongezieneblinde/