Start campagne Verbreek de Stilte: naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

Naasten spelen belangrijke rol in hulp aan slachtoffers seksueel geweld

40% van de vrouwen en 13% van de mannen in Nederland komt jaarlijks in aanraking met fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan aanraken, zoenen, vingeren, aftrekken en geslachtsgemeenschap. Deze cijfers betekenen dat zich in vrijwel iedere sociale kring tenminste 1 slachtoffer van seksueel geweld bevindt. Alleen weten wij vaak niet wie dit is. Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen vaak; uit schaamte, uit schuldgevoel of door het taboe dat er op rust.

Oproep publiekelijke steun slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland start daarom vandaag een nieuwe social mediacampagne gericht op juist de naasten van slachtoffers van seksueel geweld. Via Facebook en Twitter worden zij opgeroepen slachtoffers van seksueel geweld publiekelijk te steunen zodat zij de stilte durven te verbreken.

Erover praten helpt

Slachtoffers die hun verhaal hebben verteld, geven aan dat dit enorm oplucht. Dit is ook te zien in het filmpje van Sandor, slachtoffer van seksueel misbruik: "Toen ik ging praten, kwam er een soort bevrijding over mij heen. Hoe moeilijk het ook was." Ook Harry Crielaars, voorzitter Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland geeft aan hoe belangrijk dit is. "Op onze website verbreekdestilte.nl geven wij als eerste stap aan: 'Praat erover met iemand in je omgeving. Dit kan een vriend of vriendin zijn, maar bijvoorbeeld ook je huisarts.' Het maakt daarbij niet uit of het misbruik recent heeft plaatsgevonden of al langer geleden. Het is vaak de eerste stap naar erkenning en herstel."

Landelijke Hulplijn

Slachtoffers, naasten en andere betrokkenen van seksueel misbruik kunnen sinds 2012 terecht bij de Landelijke Hulplijn via 0900 9999 001. Deze Hulplijn richt zich ook op slachtoffers van lichamelijk en psychisch geweld. Speciaal getrainde medewerkers van Slachtofferhulp Nederland bieden een luisterend oor, geven praktische tips en juridisch advies. Samen met het slachtoffer gaat de medewerker op zoek naar passende hulp. Indien nodig verwijst de medewerker gericht door naar specialistische hulpverlening en lotgenotengroepen. Ook naasten kunnen terecht bij de Hulplijn. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik in de omgeving of als men iemand kent die slachtoffer is (geweest). De Hulplijn heeft ook een website met veel informatie en de mogelijkheid om via mail contact op te nemen: www.verbreekdestilte.nl. Op deze site staat ook informatie over de financiële regelingen bij misbruik in de jeugdzorg (commissie Samson) en rooms-katholieke kerk (commissie Deetman) en over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (commissie de Winter).                   

Bron cijfers: http://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/seksuele-grensoverschrijding/de-feiten-beeld-over-seksuele