Belangrijke mededeling met betrekking tot het Statuut en de Tijdelijke regeling

Het loket voor de tijdelijke regelingen, te weten Het Statuut en de Tijdelijke regeling, is, zoals het er nu naar uitziet na 28 februari 2017 gesloten.

Wanneer u denkt in aanmerking te kunnen komen voor één van beide regelingen, dan kunt u het beste de formulieren voor beide regelingen downloaden en/of aanvragen en insturen. Dit insturen moet voor 1 maart plaatsvinden. Vergeet niet een kopie  van uw ID mee te sturen. Wanneer u nog niet volledig kunt zijn, is dat geen ramp, (een deel van de) steunbewijzen en andere relevante informatie kunt u later nog insturen. Het belangrijkste is, dat u op 1 maart reeds in de molen zit.

Voor wie deze regelingen van belang zijn?

Voor een ieder die vanaf 1945 tot en met 2012 seksueel misbruikt is, en onder verantwoordelijkheid van de overheid, in een pleeggezin en/of instelling was geplaatst.

Wanneer u wordt afgewezen voor het Statuut kunt u alsnog een beroep doen op de Tijdelijke regeling, wanneer u de formulieren daarvoor ook voor 1 maart 2017 heeft ingediend.  

Heeft u al een aanvraag ingediend voor één van beide regelingen, maar u heeft nog geen uitslag?

Iedereen die nu een aanvraag heeft lopen voor het Statuut, doet er goed aan, om alsnog een aanvraag voor de Tijdelijke regeling in te dienen.

En iedereen die een aanvraag heeft lopen voor de Tijdelijke regeling, doet er goed aan om toch ook een aanvraag in te dienen voor Het Statuut, zeker wanneer er kans is dat er nog dossiers en andere bewijzen boven komen drijven.

meer informatie: https://schadefonds.nl/professionals/tijdelijke-regelingen/financiele-tegemoetkoming-voor-slachtoffers-seksueel-misbruik/