Onderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten

De commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg, breidt haar onderzoek naar geweld in de jeugdzorg uit naar doven- en blindeninternaten. De commissie onderzoekt wat er is gebeurd, hoe het kon gebeuren, hoe de pupillen het hebben ervaren en de invloed die het geweld of misbruik heeft gehad op hun latere leven.

meer informatie:

Slachtofferhulp

commisiepagina