Stichting Geheim Geweld

logo geheim geweld

Stichting Geheim Geweld houdt op te bestaan


Met pijn in het hart hebben het bestuur en de directeur van de Stichting Geheim Geweld (SGG) besloten de werkzaamheden en activiteiten van de stichting per 1 juli 2016 te beëindigen. De belangrijkste reden is het ontbreken van structurele financiële middelen om de activiteiten van SGG voort te zetten.
Ruim tien jaar na het oprichten van de Stichting Geheim Geweld moeten bestuur en oprichter/directeur Hameeda Lakho constateren dat de stichting nog altijd over te weinig inkomsten beschikt om als zelfstandige organisatie te kunnen voortbestaan.

Veel is bereikt in die tien jaar: honderden lotgenoten hebben hun weg weten te vinden naar de basiscursussen, de jaarlijks terugkerende themadag en naar de inloopochtenden van de stichting. Ook het digitale Platform, waar lotgenoten in een veilige omgeving hun ervaringen kunnen uitwisselen, mag zich verheugen in een grote belangstelling. Lotgenoten putten kracht uit deze activiteiten. Contact met SGG is voor velen een eerste stap geweest om los te komen van hun beschadigde jeugd die door kindermishandeling werd getekend.

Vrijwillige inzet

In de afgelopen tien jaar hebben de werkzaamheden voor de stichting grotendeels op vrijwillige basis plaatsgevonden. Dat gebeurde met veel enthousiasme en idealisme, met Hameeda Lakho als drijvende kracht. Om door te groeien naar een werkelijk professionele organisatie met een vaste kern van medewerkers is meer nodig. Daarvoor ontbreken ook na tien jaar de financiële middelen en het in stand houden van de stichting op puur vrijwillige basis is daardoor niet langer haalbaar.

Basiscursus Doorbreek het Zwijgen groot succes

Veel lotgenoten hebben de weg naar SGG de afgelopen jaren weten te vinden. Er is dan ook echt wel veel bereikt. Zo zijn er de basiscursussen waar lotgenoten ervaringen delen en stappen zetten om beter om te kunnen gaan met de traumatische ervaringen uit hun jeugd. Telkens bleek weer hoezeer kindermishandeling nog jaren na het bereiken van de volwassenheid het leven van de slachtoffers beheerst. Telkens ook bleek weer dat lotgenoten enorme kracht putten uit het volgen van deze basiscursus. De laatste basiscursus loopt nog en zal eind juni worden beëindigd.

Themadag 2016

Ook de jaarlijkse themadag voor lotgenoten bleek ieder jaar weer te voldoen in een enorme behoefte. Een uitgebreid verslag van de laatste bijeenkomst met als thema ‘De lange weg naar herstel’ is te lezen op de website, www.stichtinggeheimgeweld.nl.

Overige activiteiten voor lotgenoten

Afgelopen jaar zijn daarnaast de inloopdagen voor lotgenoten gestart. De website en het bijbehorende digitale platform voor lotgenoten is een ander voorbeeld van een activiteit die kan rekenen op veel belangstelling en toestroom van lotgenoten.

Hoe nu verder?

Er wordt met de directeur besproken op welke wijze zij de bestaande activiteiten en producten, op eigen titel en/of vanuit haar eigen bedrijf, kan voortzetten. Voorlopig blijft de website Geheim Geweld in de lucht. Ook het digitale platform zal in ieder geval nog enige tijd toegankelijk blijven voor lotgenoten.