Vanmorgen vroeg ( 7.00 uur ) was  voorzitter Barth van Eeten te beluisteren bij het NOS Radio1 Journaal.

Barth van Eeten, voorzitter van slachtofferorganisatie Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (SKIP), noemt nog een belangrijke voorwaarde waaraan veel slachtoffers niet kunnen voldoen. "Je moet het misbruik ook kunnen bewijzen." Maar dat is ongelooflijk lastig, zegt hij. "Heel veel archieven zijn weg. En veel zaken speelden in de jaren 50 en 60. Veel volwassenen van toen zijn er gewoon niet meer. Ook zijn instellingen voor seksueel misbruik door fusies en overnames overgegaan in andere instellingen."

10.000 slachtoffers

Van Eeten noemt het ook een "groot probleem" dat de instellingen van nu de schadevergoedingen moeten betalen. "Dat is natuurlijk een heel rare regeling. Het is letterlijk gebeurd dat de instelling tegen het slachtoffer zei: als wij uw schadevergoeding betalen, gaat dat ten koste van de zorg die wij verlenen aan kinderen van nu." Zo'n uitspraak legt nog meer druk op de slachtoffers, zegt hij.

Hij denkt dat al die voorwaarden zijn bedacht om te voorkomen dat alle mensen die seksueel misbruikt zijn, daar melding van doen. En dat is volgens hem ook gebeurd. Veel mensen zijn niet naar de commissie gestapt en er zijn waarschijnlijk veel meer slachtoffers, zegt Van Eeten. "De commissie-Samson heeft onderzoek gedaan en een inschatting gemaakt dat in totaal ongeveer 10.000 kinderen zijn misbruikt."

Het loket voor de tijdelijke regelingen, te weten Het Statuut en de Tijdelijke regeling, is, zoals het er nu naar uitziet na 28 februari 2017 gesloten.

Wanneer u denkt in aanmerking te kunnen komen voor één van beide regelingen, dan kunt u het beste de formulieren voor beide regelingen downloaden en/of aanvragen en insturen. Dit insturen moet voor 1 maart plaatsvinden. Vergeet niet een kopie  van uw ID mee te sturen. Wanneer u nog niet volledig kunt zijn, is dat geen ramp, (een deel van de) steunbewijzen en andere relevante informatie kunt u later nog insturen. Het belangrijkste is, dat u op 1 maart reeds in de molen zit.

Voor wie deze regelingen van belang zijn?

Voor een ieder die vanaf 1945 tot en met 2012 seksueel misbruikt is, en onder verantwoordelijkheid van de overheid, in een pleeggezin en/of instelling was geplaatst.

Wanneer u wordt afgewezen voor het Statuut kunt u alsnog een beroep doen op de Tijdelijke regeling, wanneer u de formulieren daarvoor ook voor 1 maart 2017 heeft ingediend.  

Heeft u al een aanvraag ingediend voor één van beide regelingen, maar u heeft nog geen uitslag?

Iedereen die nu een aanvraag heeft lopen voor het Statuut, doet er goed aan, om alsnog een aanvraag voor de Tijdelijke regeling in te dienen.

En iedereen die een aanvraag heeft lopen voor de Tijdelijke regeling, doet er goed aan om toch ook een aanvraag in te dienen voor Het Statuut, zeker wanneer er kans is dat er nog dossiers en andere bewijzen boven komen drijven.

meer informatie: https://schadefonds.nl/professionals/tijdelijke-regelingen/financiele-tegemoetkoming-voor-slachtoffers-seksueel-misbruik/

In Augustus van dit jaar werd ik gebeld door SHN met de vraag of ik mee wilde werken aan de campagne “verbreek de stilte”.

Wat vooraf ging…….

Het was ergens vorig jaar dat ik besloot de telefoon te pakken en SKIP te bellen. Ik wist het allemaal even niet meer. Ik wilde iets gaan ondernemen. Ik wilde een melding gaan doen bij het Schadefonds. Ik wist niet wat, hoe of waar te beginnen.

Wat een warm bad! Ik heb een heel fijn en bijzonder gesprek gehad. Ik weet nog goed dat ik, door dat gesprek, stappen heb gezet om dichter bij mijn gevoel te komen. Organiseren en regelen zit in mij, ik ben er goed in en krijg voor elkaar wat ik gedaan wil hebben. Dus vroeg ik de dame, wat moet ik doen? Welke informatie moet ik verzamelen om mijn melding te gaan doen. Zij zei mij meerdere malen, stop eens even! Dit gaat over jou! Je pakt het op als een klus die even gedaan moet worden maar dit gaat over JOU! Er vloeiden heel wat tranen! Wat moet ik nog vaak aan haar woorden denken. Dit gaat over mij!

Muziek & Lyrics: Rosemary Lengton okt 2016

Met het oog op de week tegen kindermishandeling (14 t/m 20 november 2016) wil ik graag mijn lied "Doorbreek het Zwijgen" met videoclip geheel belangeloos opdragen aan alle stichtingen en verenigingen die zich bezig houden tegen kindermishandelingen, voor belangstellenden en natuurlijk helemaal ook voor de slachtoffers zelf

 

De regels van de Tijdelijke regeling en Het Statuut moeten op de schop!

Voor mensen die, tussen 1945 en 2012, te maken hebben gehad met seksueel misbruik binnen een instelling of pleeggezin, zijn er twee regelingen in het leven geroepen, te weten: de Tijdelijke regeling en het Statuut. Beide regelingen lopen eind februari 2017 af. De periode dat deze regeling van kracht is, is veel te kort en dat zal er vast mee te maken hebben, dat mensen pas over seksueel misbruik kunnen praten wanneer ze daaraan toe zijn. Wat er ook mee te maken zal hebben, is het feit dat je wel een heel sterke zaak moet hebben wil je in aanmerking kunnen komen voor het Statuut. Mensen moeten namelijk bewijzen, dat wanneer ze binnen een instelling seksueel geweld ondervonden van huisgenoten, er tenminste één medewerker van de instelling op de hoogte was en niets deed. Voor kinderen in een pleeggezin gold ook zo’n regel: wanneer het misbruik plaatsvond binnen de kringen van het pleeggezin, dan moet je nu kunnen bewijzen dat tenminste één medewerker van de plaatsende instantie op de hoogte was en niets deed.

Het is onvoldoende wanneer men dat aannemelijk kan maken, steunbewijs is niet voldoende, hier gaat het om hard bewijs. Mocht zoiets ooit in een dossier gestaan hebben, dan is de kans om dit terug te vinden erg klein, immers door de tijd heen waren er wisselende regels met betrekking tot de vernietiging van dossiers, zodat hier nu niets meer van terug te vinden is. Daarnaast is het zo dat dergelijke meldingen hun weg naar een dossier dikwijls niet vonden. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker of voogd/voogdes wel op de hoogte was, maar niets deed.

De wegen van de regelingen zijn zwaar, en die van het Statuut extra zwaar, omdat het bewijs maar zelden geleverd kan worden.

Voor mensen die als kind misbruikt werden door een medewerker van de instelling of door iemand van de plaatsende instantie, geldt deze bewijseis niet, want in dat geval was van de instelling of de plaatsende instantie tenminste één persoon op de hoogte. Te weten: de dader. En nee, die deed doorgaans niets om het misbruik te stoppen. Dan rest nog het misbruik op zich aannemelijk te maken.

Wanneer men een beroep doet op het Statuut, stelt men in feite Jeugdzorg verantwoordelijk en laten we wel wezen: Jeugdzorg was verantwoordelijk. Maar deze verantwoordelijkheid neemt men alleen in geval er bewezen kan worden dat Jeugdzorg, op de hoogte was en niets deed. Daarmee wordt de verantwoordelijk voor een melding van het misbruik van toen, gelegd bij het kind van toen. Alsof dat kind van toen zo even de telefoon kon pakken, of zo met bus en trein naar de plaatsende instantie kon gaan. Of dat een kind dat misbruik ondervond van groepsgenoten, maar zo even dat aan de leiding kon vertellen. Immers daders uiten doorgaans ernstige dreigementen om hun slachtoffer het zwijgen op te leggen.

De regels voor het Statuut zijn onder andere door Jeugdzorg zelf opgesteld. Jeugdzorg hoeft zich alleen maar te verdedigen tegen die bewijseis door te laten weten dat ze van niets hebben geweten en dus ook niets konden doen, want wanneer je niet weer dat een kind seksueel misbruikt wordt, dan kun je het misbruik ook niet laten stoppen. Er wordt van Jeugdzorg niet verlangd dat zij kunnen bewijzen dat alles in het werk is gesteld om de kinderen van toen goede zorg te bieden. Ze hoeven niet te bewijzen dat voogden één op één gesprekken hadden met de kinderen, ze hoeven zelfs niet te bewijzen dat ze überhaupt het kind regelmatig bezochten. Ze hoeven alleen maar aan te voeren dat ze niets wisten. En zelfs dat hoeft niet bewezen te worden, ze hoeven het alleen maar te zeggen. De bewijseis pakt vooral in het voordeel van Jeugdzorg uit. Voor het kind van toen is het in de meeste gevallen een niet te nemen hindernis. Geen wonder dat maar zo weinig mensen met (enig) succes een beroep kunnen doen op het Statuut. Voor de kinderen van toen, betekent dit alles vaak dat ze ook nu monddood gemaakt worden, want: wie gelooft er nu een kind?

Het melden van misbruik zou niet mogen verjaren. Daarom zou de mogelijk om gebruik te maken van de regelingen ook niet mogen verjaren. Daarom pleiten wij ervoor dat de einddatum, eind februari 2017, opgeschort wordt, immers: misbruik verjaart niet.

Er zijn 5.000 handtekeningen nodig om onze petitie aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer. Daarom hebben we ook uw handtekening nodig.

Ja, ik steun en onderteken deze petitie:

Aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Hierbij verzoeken wij u om de volgende regel uit het Statuut te verwijderen:

  • De bewijseis, te weten: Jeugdzorg moet op de hoogte zijn geweest van het misbruik, door een medejongere wanneer het gaat om misbruik in een instelling, of door iemand binnen de directe kring van het pleeggezin, ingeval van misbruik binnen een pleeggezin, waarbij Jeugdzorg niets heeft ondernomen om het misbruik te stoppen.

Hierbij verzoeken wij u tevens om de volgende regel uit de Tijdelijke regeling en het Statuut te verwijderen:

  • De einddatum, te weten: 28 februari 2017

 

 

 

 

Symposium “Wat wél werkt!”

Het spanningsveld tussen eigen regie en professionele hulpverlening.

Georganiseerd door hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl
Ivonne Meeuwsen en Agnes van der Graaf

 

Zaterdag 12 november jl. mocht ik, namens SKIP, naar bovenstaand symposium. Ik was heel blij met de mogelijkheid om met mijn gipsen voet mee te kunnen rijden. Anders had ik deze mooie dag moeten missen.
Bij binnenkomst was er een warm ontvangst door Ivonne. Van Agnes kreeg elke deelnemer een programmaboekje en een badge. Een badge vind ik dit zelf erg fijn als ik mij als eenling in een groep met voornamelijk onbekende begeef.
Net voor aanvang van het programma een leuke spontane ontmoeting met Linda van SKIP. Dat maakt het alleen komen toch wat aangenamer.

Vanaf dinsdag 8 november is het meldpunt geopend via telefoonnr 0883717500.

Onlangs zijn de openingstijden van het telefonisch meldpunt aangepast. Ze zijn nu bereikbaar van maandag tot en met donderdag. tussen 09.30 en 12.30 uur. 

Mensen die graag telefonisch melding willen doen maar niet kunnen bellen binnen deze openingstijden, kunnen een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact op om te kijken of er een belafspraak op een ander tijdstip mogelijk is. 

 bed bugs 250x250

 De commissie Geweld Jeugdzorg vraagt via hun meldpunt om een lijst in te vullen. 

 Een lotgenoot heeft dit gedaan en de lijst geanonimiseerd beschikbaar gesteld voor publicatie.

Deze film is tot stand gekomen met dank aan: Filmgroep het Accent Gorssel/Lochem

Jongeren Task Force op facebook:

https://www.facebook.com/jongerentaskforce/

Het geweld waar kinderen in de jeugdzorg mee te maken hebben gehad, voelt voor hoogleraar pedagogiek Micha de Winter als een dolksteek. Zijn commissie doet onderzoek naar het geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden.

Lees hier het hele artikel in het AD.

Het onderzoek van de commissie geweld jeugzorg loopt via een meldpunt, je kunt hier meer informatie vinden.

De vragenlijst is behoorlijk uitgebreid en waarschijnlijk duurt het invullen minimaal 60 minuten. Je kunt heen- en weer springen tussen de verschillende pagina’s, maar je kunt de vragenlijst niet tussendoor opslaan en afsluiten. Er wordt wel gewerkt aan deze mogelijkheid. 

PvdA, VVD en PVV stemmen tegen en motie voor verbreding van het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

ninekooimantweet

Sanne werd jarenlang misbruikt en mishandeld, door familie, in tehuizen en door een loverboy. Niemand greep in. Haar tip: ‘Kijk ook eens naar dat meisje dat altijd lacht’. 

Lees hier het artikel op Linda Nieuws.

Het Kabinetsbesluit om het onderzoek van de Commissie De Winter uit te breiden met de met rechterlijke machtiging geplaatsten in de jeugd GGZ,  de alleenstaande onder voogdij staande minderjarige vreemdelingen, en de in doven- en blindeninternaten opgenomen minderjarigen, is positief te waarderen.

Stijn verbruggen op twitter: In Trouw: Onderzoek geweld in jeugdzorg moet breder. 'Als je nu onderscheid maakt, kun je straks weer een nieuwe commissie instellen'

 trouw onderzoekjeugdzorgmoetbreder