Seksueel misbruikslachtoffers: hoe vergaat het hen in de GGZ?

Een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten met een geschiedenis van misbruik in de kindertijd over hun behandeling in de GGZ in Nederland

Bent u wel eens in therapie geweest? Of opgenomen op een psychiatrische afdeling? Hoe ging dat? Kreeg u begrip en steun, kon u uw verhaal kwijt? Ging het ook wel eens minder prettig, werd u soms niet begrepen, of schoot u er niet zo veel mee op?

Wij willen graag weten wat mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik in de kindertijd vinden van de hulp die zij krijgen. Dat kan eraan bijdragen om de hulpverlening te verbeteren, waar nodig. Daarom willen wij u vragen om mee te werken aan dit onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers WPF, over uw ervaringen met hulpverlening in de jaren tussen 2007 en nu.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) scherpt de afspraken rond het signaleren van kindermishandeling aan. Huisartsen, onderwijzers en andere beroepskrachten die met kinderen werken, moeten voortaan stichting Veilig Thuis een seintje geven als zij hulp regelen bij kindermishandeling.

Lees hier het hele artikel op AD.NL

Artsen tegen meldplicht kindermishandeling

Artsen zien het niet zitten om stichting Veilig Thuis verplicht te melden wanneer ze hulp gaan regelen bij mogelijke kindermishandelingen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) had dat plan dinsdag aangekondigd.

Lees hier het hele artikel op PAROOL.NL

De commissie-De Winter constateert na een paar maanden onderzoek al dat er zich een structureel beeld aftekent van kindermishandeling in de jeugdzorg. Dat zegt voorzitter Micha de Winter in een interview met RTV Utrecht.

De commissie, die donderdag officieel geïnstalleerd is, heeft inmiddels zeventig meldingen van mishandelingen in jeugdinstellingen binnen. Dat aantal is opvallend, want de commissie heeft nog geen meldpunt geopend.

Sinds september doet de commissie vooronderzoek. Eerste doel is om na te gaan in hoeverre er wetenschappelijke basis is om een groot onderzoek in te stellen. Zo wordt onderzocht hoe het gesteld is met de archieven van diverse instellingen.

Lees hier het volledige artikel van RTV-Utrecht

Blog van Ludo Goossens
Voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

placeholder

Nu de werking van de financiële regelingen voor seksueel misbruik in de jeugdzorg in het najaar 2015 een einde neemt, sloeg ik opnieuw het rapport van de commissie Samson uit oktober 2012 op. “Omringd door Zorg, toch niet veilig” blijft het lezen meer dan waard.

Binnen twee maanden zoeken driehonderd mensen hulp.

Lees hier het hele artikel op AD.nl

Roos Haase werd misbruikt in een pleeggezin. Ze meldde zich bij de commissie-Samson. „Al het dierbare werd mij als kind afgepakt.”

  • Danielle Pinedo

„Sssssst. Kom jij eens hier.” Het heeft iets angstaanjagends als Roos Haase (67) haar vinger op haar lippen legt. Achter haar brillenglazen knijpen haar ogen samen. De lippen vormen een streep. „Zó zei hij het”, zegt zij. „Meestal tikte hij tegen de douchedeur. Niet te hard, want oma lag te slapen.”

door Marco van Nek

Jarenlang wist Brechtje* (36) het seksueel misbruik tussen haar 7e en 9e door een begeleidster bij Instituut voor blinden en slechtzienden Theofaante verdringen.

Het onvermijdelijke gebeurde op haar 22e: de herinneringen kwamen terug.

Ze wil excuus en erkenning van wat haar is overkomen van Visio, de koepelorganisatie waar het blindeninstituut in Grave nu onder valt.

theofaan

"Ik werd als kind onhandelbaar en mijn schoolprestaties gingen bij Theofaanhard achteruit. Pas veel later is me duidelijk geworden hoe dat kwam. Ik heb vervolgens een deel van de basisschool en mijn middelbare school in het reguliere onderwijs gedaan. Dat ging goed. Daarna ben ik in het op visueel beperkten gericht speciaal onderwijs gaan studeren en op kamers gaan wonen. In die tijd kwamen mijn herinneringen boven. Ik was voor het eerst sinds Theofaanterug in een situatie met begeleiding. Maar ik voelde me daar niet vrij om de herinneringen over mijn verleden te uiten."

147 slachtoffers van seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld zijn in november verder geholpen via de landelijke hulplijn en de website www.verbreekdestilte.nl. In december waren dat 129 slachtoffers. Ter vergelijking: in oktober 2015 - de maand voor de start van de campagne - wisten in totaal 29 mensen via Slachtofferhulp Nederland de juiste hulp te vinden.

Lees hier het hele artikel van Slachtofferhulp.

Op 5 september jl was ik uitgenodigd door Stichting Skip om een workshop te geven op hun lotgenotendag in Arnhem. Het thema was: de gevolgen voor partners en kinderen van mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Het was een bijzondere dag vol openheid, kwetsbaarheid en saamhorigheid. Lotgenotencontact is enorm waardevol, zo bleek ook deze keer weer.

 

Stichting SKIP stuurt brief aan Staatssecretaris van Rijn

ondermeer zegt Stichting SKIP het volgende:

"Tot heden ontvangt SKIP mondjesmaat nieuwe aanmelders, slachtoffers die eindelijk toe zijn om hun verhaal met ons te delen, uit hun emotioneel lijden te stappen. Het betreft de slachtoffers op leeftijd die om hulp vragen bij hun vervolgstap naar dit Schadefonds. “Misbruik verjaart niet” en wij zijn dan ook van mening dat het slachtoffer zelf het moment moet kunnen kiezen om met zijn of haar ervaringen van misbruik naar buiten te treden. Een sluiting van het schadefonds per 31 december 2015 is voor deze slachtoffers ongewenst en volstrekt willekeurig."

Lees HIER de hele brief.

 

VenJ stuurt brief aan Tweede Kamer over verlenging termijn tot 1 maart 2017

ondermeer staat hier in:

Verlenging looptijd financiële regelingen seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen.

Slachtofferhulp Nederland en lotgenotenorganisatie SKIP zijn van mening dat er slachtoffers zijn die mogelijk nog in aanmerking komen voor de regelingen, maar meer tijd nodig hebben om een aanvraag in te dienen. Slachtofferhulp Nederland heeft ons daarom verzocht de regelingen open te stellen tot minimaal 31 januari 2017.
Naar aanleiding van dit verzoek zijn wij met Jeugdzorg Nederland overeengekomen om de looptijd van de regelingen eenmalig te verlengen. Wij hebben besloten de regelingen open te stellen tot eind februari 2017. Daarmee wordt de indieningstermijn gelijk aan de indieningstermijn van de regeling van de Rooms katholieke Kerk (naar aanleiding van de Commissie Deetman).

"Tot heden ontvangt SKIP mondjesmaat nieuwe aanmelders, slachtoffers die eindelijk toe zijn om hun verhaal met ons te delen, uit hun emotioneel lijden te stappen. Het betreft de slachtoffers op leeftijd die om hulp vragen bij hun vervolgstap naar dit Schadefonds. “Misbruik verjaart niet” en wij zijn dan ook van mening dat het slachtoffer zelf het moment moet kunnen kiezen om met zijn of haar ervaringen van misbruik naar buiten te treden. Een sluiting van het schadefonds per 31 december 2015 is voor deze slachtoffers ongewenst en volstrekt willekeurig."

Lees HIER de hele brief.

De Inspectie Jeugdzorg heeft vernietigende kritiek op Veilig Thuis, een fusie van twee meldpunten.

Lees hier het hele artikel in NRC.

Alle mishandelde kinderen moeten op de radar komen van Veilig Thuis. 

nrc handelsblad

 

 

Slachtoffers van seksueel misbruik melden zich mondjesmaat bij de overheid met een schadeclaim. Ze durven niet, of willen niet. En de uitkeringen zijn ook nogal laag.

Door onze redacteur Andreas Kouwenhoven

„Vreselijke zaken”, zegt Monique de Groot. „Het zijn stuk voor stuk vreselijke zaken die ons worden voorgelegd.” Ze heeft het over het misbruik van kinderen in tehuizen. Monique de Groot is de nieuwe directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, de overheidsorganisatie die geld uitkeert aan geweldsslachtoffers.

Stichting SKIP stuurt brief aan Staatssecretaris van Rijn

ondermeer zegt Stichting SKIP het volgende:

nrc handelsblad

Het misbruik was evident, maar kennelijk niet voor het tehuis. Cheyennes ouders knokken al zes jaar voor een vergoeding.

Door onze redacteur Andreas Kouwenhoven

Cheyenne (15) zat vanmiddag huilend op haar kamer. Gisteren ook. En eergisteren ook. Het gaat niet goed, zegt ze. Nog steeds niet goed.

Ze hangt achterover in de bank, gehuld in een grijze joggingbroek die wijd om haar benen valt. MTV staat aan. Het televisiegeluid wordt overstemd door een blaffende hond die rondjes om de bank rent. Cheyenne zit naast haar ouders.