Afdeling Instellingen

Een belangrijk onderdeel van deze site is ingericht voor en door slachtoffers van allerlei vormen van misbruik binnen voogdijinstellingen waarin je (ooit) geplaatst bent geworden. Het maakt niet uit of dit een vrijwillige plaatsing was of dat het om een gedwongen plaatsing met een ondertoezichtstelling (OTS) ging of gaat. Dit misbruik kan lang geleden hebben plaatsgevonden, maar het kan ook zijn dat het nog maar kort geleden is gebeurd of nog steeds aan de gang is. Wij zijn een platform voor mensen die op wat voor manier dan ook te maken hebben (gehad) met vormen van machtsmisbruik. Dit kan betekenen dat je (ooit) seksueel bent misbruikt, maar je kunt ook andere vormen van misbruik hebben meegemaakt zoals psychische- en lichamelijke geweld of mishandelingen.

Misbruik binnen voogdij instellingen

Iedereen die vormen van misbruik heeft meegemaakt weet dat het vertrouwen in andere mensen daardoor (ernstig) beschadigd raakt. Je eigen ouders, die goed voor je hadden moeten (kunnen) zorgen waren daartoe, om wat voor reden dan ook, niet in staat en daarom werd je in een voogdijinstelling geplaatst met als doel om je een ´veiliger´ plaats te bieden om op te kunnen groeien. Alleen was de plaatsing in een instelling blijkbaar niet die veilige plek die het had moeten zijn. Je werd er op wat voor manier dan ook misbruikt. Voogdijkinderen (vroeger werden we trouwens regeringskinderen genoemd) gaan om die reden niet alleen mensen wantrouwen, maar ook instanties en de overheid zelf. Dit heeft tot gevolg dat je denkt dat er niemand meer te vertrouwen is en dat niemand iets goeds met je voor heeft. Dat je er dus in feite helemaal alleen voor staat.

Wij zijn bereid om naar jouw verhaal te luisteren of dit verhaal te lezen en misschien is het al voldoende voor je om eindelijk te beseffen dat jij niet de enige bent dit heeft meegemaakt. Te weten dat wij, voogdijkinderen van vroeger en van nu, die zich op deze site bevinden, allemaal ervaringsdeskundigen zijn en dat we samen sterker staan dan ieder van ons alleen. Het kan zijn dat je juist meer behoefte hebt aan juridische ondersteuning of dat je psychische ondersteuning nodig hebt. Wij gaan niet beloven dat we zelf alle kennis en tijd in huis hebben om jou te kunnen helpen. Dat is naar ons idee ook niet nodig. Op dit gedeelte van de site tref je allerlei links aan om jou van informatie te voorzien die nuttig voor je kan zijn. Informatie waar je voor goede hulpverlening kunt aankloppen of voor juridische ondersteuning. Je kunt op het algemene gedeelte van onze site informatie vinden hoe SKIP bezig is om op politiek niveau en bij de overheid aandacht voor de problematiek van voogdijkinderen die misbruikt zijn, te vragen en roepen de overheid op om daadwerkelijk iets voor deze groep (ex)voogdijkinderen te gaan betekenen. Je kunt er links vinden van instanties waar we mee samenwerken en waarvan wij het idee hebben dat je daar goed verder geholpen kunt worden. Instanties die zich naar ons hebben uitgesproken dat ze hun best voor je willen doen. Natuurlijk horen we graag van je of je iets aan onze ondersteuning en informatie hebt (gehad).