Afdeling Pleeggezinnen

Kinderen die in een pleeggezin worden opgenomen, hebben meestal al een moeilijke tijd achter de rug. Immers door verschillende oorzaken kunnen die kinderen niet door hun biologische ouders worden opgevoed en verzorgd. Meestal worden ze na een rechterlijke uitspraak tijdelijk opgenomen in een pleeggezin en onder toezicht gesteld van de staat via een voogdijvereniging en jeugdzorg. In tegenstelling tot adoptiekinderen zijn pleegkinderen niet de wettelijke kinderen van de pleegouders. De biologische ouders zijn vaak uit hun ouderlijke macht ontzegd door de rechter, de kinderen vallen dan onder de verantwoording van de staat (ze worden ook wel 'staatskinderen' genoemd).

In de meeste gevallen gaat dat prima en kunnen de kinderen in het pleeggezin rekenen op een uitstekende zorg in liefde en veiligheid. Maar het gaat ook wel eens mis. Pleegouders die hun 'macht' misbruiken en de kinderen seksueel, psychisch en fysiek mishandelen. In veel gevallen was de overheid wel degelijk op de hoogte van de misstanden in het pleeggezin. Meldingen bij politie, huisarts, voogdijvereniging en andere hulpinstellingen werden tot de jaren negentig van de vorige eeuw niet serieus genomen. Vaak kreeg een melder te horen dat het allemaal wel mee zou vallen, dat er in ieder gezin wel iets is, dat men blij mocht zijn dat het pleeggezin het kind op had genomen.
De verantwoordelijke overheid liet de signalen voor wat het was en de pleegkinderen werden nogmaals de dupe.

De psychische, fysiek en sociale schade is groot. Sommige mensen hebben vanaf hun jeugd zware problemen hierdoor, en bij anderen komt de ernst ervan pas op latere leeftijd aan het licht. Als kind waren ze vooral bezig te overleven. De pleegkinderen van toen zijn inmiddels veertig plussers en hebben zo goed en zo kwaad als dat ging hun leven verder geleefd. Toch is die jeugd ervaring als een zware schaduw blijven hangen en heeft zeker invloed gehad op hun bestaan. Niet alleen in hun jeugd werden de pleegkinderen niet gehoord en hun klachten serieus genomen, ook later liepen ze steeds tegen dichte deuren. Daar is nu een eind aangekomen. De Stichting SKIP is een platform van mensen die in hun jeugd in onder toezicht hebben gestaan en in een pleeggezin of internaat seksueel, psychisch en fysiek misbruikt zijn.

De Stichting SKIP biedt een veilige haven waar men over de psychische, fysieke en sociale problemen kan praten, waar de klachten gemonitord worden, waar informatie verzameld wordt, maar waar ook politieke standpunten worden ingenomen en de openbaarheid niet geschuwd wordt. De overheid heeft haar taak als verantwoordelijke verzuimd en jarenlang de ogen gesloten voor de misstanden in de pleeggezinnen. De Stichting SKIP roept dan ook iedereen op die in zijn/haar jeugd in pleeggezinnen is misbruikt op seksueel, psychisch en fysiek gebied zich aan te sluiten.