Nieuwe voorzitter

Van de oud-voorzitter

Beste mensen, 

Zoals velen al weten heb ik als voorzitter van SKIP per 1 augustus jl. mijn rol en taak overgedragen aan interim voorzitter Barth van Eeten. Tijdens de lotgenotendag van 27 juni jl. heb ik afscheid genomen en ik was zeer verrast met het prachtige kunstwerk dat ik van jullie heb gekregen. Het heeft een mooie plek in mijn tuin gekregen.

Na ruim 2 ½ jaar actief te zijn als voorzitter vond ik het tijd worden de taak over te dragen.

Het is een mooie tijd geweest, waarin ik samen met het bestuur en de vrijwilligers heb mogen werken aan het vormgeven van SKIP. Ik kan stellen dat de organisatie er staat, nog steeds in ontwikkeling maar dat zal altijd zo blijven want het is en blijft een dynamisch proces.

Ik heb –ondanks het zien van veel verdriet bij lotgenoten- genoten van de lotgenotendagen, van de vele contacten met organisaties en natuurlijk vooral van het persoonlijk contact met lotgenoten. Ik heb nooit geweten dat seksueel misbruik zo’n zware, emotionele, fysieke en psychische wissel trekt bij slachtoffers.

Ik ben iedereen dankbaar dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen en ik wens iedereen een fijne toekomst en mijn opvolger veel kracht in zijn mooie maar zware taak.

Frans Spekreijse

Van de nieuwe (interim) voorzitter

Beste mensen,

Jullie nieuwe voorzitter ben ik dus.

Barth van Eeten, 61 jaar, woonachtig in Arnhem, geboren in Noord-Brabant, getrouwd en een zoon van 31 jaar. Opgeleid als onderwijzer heb ik, na zes jaren boekverkoper, vele jaren in het middelbaar beroepsonderwijs gewerkt als leraar, coördinator en directeur. Tegelijkertijd ben ik gemeenteraadslid en provinciale Statenlid geweest. Tenslotte heb ik tot vorig jaar mei 9 jaar wethouder mogen zijn. Daarnaast heb ik, in ruim 40 jaar, vele bestuursfuncties vervuld.

Dit voorjaar werd ik benaderd om te praten over een interim-voorzitterschap van SKIP. Een organisatie waar ik niet mee bekend was. Snel werd me duidelijk waarvoor de stichting is opgericht: steun verlenen bij verwerking, rehabilitatie en schadeloosstelling van slachtoffers die misbruikt zijn terwijl ze onder verantwoordelijkheid van de overheid waren ondergebracht in pleeggezin of –instelling. Wat een goede doelstelling!

Gelukkig niet persoonlijk, maar wel van dichtbij heb ik ervaren wat misbruik voor gevolgen heeft voor het verdere leven van een slachtoffer. Het zwijgen, de schuldvraag, de ontkenning, de twijfel aan jezelf (had ikzelf er iets aan kunnen doen, ben ik zelf ook verantwoordelijk?), de fysieke en emotionele gevolgen, de gevolgen voor relaties. Teveel om op te noemen, te moeilijk om er alleen voor te staan.

Dat een stichting ondersteuning biedt aan slachtoffers is zeer belangrijk. Het is ook daarom dat ik met volle overtuiging positief heb geantwoord op de vraag of ik interim-voorzitter zou willen zijn van het bestuur van SKIP. Het bestuur en de aanwezige vrijwilligers hebben na gesprekken ook hun vertrouwen uitgesproken in mijn persoon als voorzitter. Naast de normale taken van een voorzitter zal ik ook de kartrekker zijn het komende half jaar in het proces van bezinning op de visie en werkwijze van SKIP dat eventueel zal leiden tot aanpassingen in visie en werkwijze vanaf 2016.

Samen staan we sterk, samen komen we verder!

Barth van Eeten